Så kan bra relationer lyfta matteundervisningen

Malin Gardesten har tidigare själv arbetat som mattelärare i grundskolan. Nu har hon nyligen doktorerat och undervisar blivande F–3-lärare i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet.

Eleverna blir ofta mer engagerade på mattelektionerna när läraren kombinerar matematisk kompetens med en förmåga att bygga bra relationer i klassrummet, visar en ny avhandling.
– Båda kompetenserna behövs för att elever ska känna sig inkluderade i undervisningen, säger forskaren Malin Gardesten.

En matematikundervisning som tar hänsyn till elevers individuella förutsättningar är möjlig när lärare lyckas kombinera matematisk och relationell kompetens, menar Malin Gardesten, forskare och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet.

– Relationer med elever är något man utvecklar efter hand och det är bra att börja tidigt, säger hon.

I den avhandling hon nyligen lade fram vid institutionen för matematik på Linnéuniversitetet har hon bland annat studerat vilken roll lärares matematiska och relationella kunnande spelar för elevers engagemang i matematik. En del av underlaget är en klassrumsstudie där hon i två kommuner under ett läsår på nära håll följde några matematiklärare och deras elever. Malin Gardesten filmade lektioner och djupintervjuade såväl lärare som elever.

– När lärarna gav uttryck för både matematiskt och relationellt kunnande såg jag flera exempel på att eleverna blev mer delaktiga i matematiken, säger hon.

Sådana tillfällen kunde vara när läraren lyckades förmedla hur man kan tala om matematik och hur matematiken kan användas i vardagen, men samtidigt bjöd in eleverna att engagera sig i ämnet och undervisningen. På det sättet kunde eleverna bli ”aktiva deltagare i ett samspel som är matematiskt meningsfullt för eleverna”. De blev inkluderade i matematikundervisningen.

”Svårt att förmedla”

Malin Gardesten har tidigare själv arbetat som mattelärare i grundskolan. Nu undervisar hon blivande F–3-lärare i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet. Vid sidan av forskningen är hon också lärare på förskollärarprogrammets matematikdidaktikkurs och på speciallärarprogrammet med specialisering på matematikutveckling.

Att inom lärarutbildningen ge mer kunskaper om hur man generellt bygger bra relationer med elever tror Malin Gardesten kan vara utmanande men viktigt.  

– Relationer skapas mellan individer. Det gör det svårt att förmedla en allmän relationell kunskap. Relationerna till eleverna behöver växa fram under terminens gång.

Hon hoppas att forskning kan bidra med att utveckla ett språk för hur lärare kan prata om relationella aspekter i matematikundervisningen. Det kan göra det lättare att förstå vad som händer i interaktionen mellan lärare och elever.

Lärarna i studien arbetade i ett tvålärarsystem. Resultaten visade att matematisk och relationell kompetens kan se ut på olika sätt i klassrummet. Men tvålärarsystem leder inte automatiskt till en positiv utveckling av elevens lärande i matematik, konstaterar Malin Gardesten.

– Det förutsätter att båda lärarna uttrycker både matematiskt och relationellt kunnande – och att utgångspunkten är alla elevers lärande i matematik, säger hon.

Här hittar du avhandlingen.

LÄS ÄVEN

Prisad lärare om viktiga nycklar i matteundervisningen

Tre lärare om hur de får igång diskussioner på matten

Forskarna: Därför når elever inte sin fulla potential i matte

Professorn uppmanar lärare att trassla till matten