Programmering på schemat – då minskar elevernas intresse

Una Tellhed är forskare på institutionen för psykologi vid Lunds universitet och leder forskningsprojektet ”Klart du kan koda”

Elevernas intresse för programmering minskade när ämnet hamnade på schemat. Det visar en studie från Lunds universitet.
– Lärarna kan behöva tänka igenom hur de lägger upp undervisningen, säger forskaren Una Tellhed.

Många lärare kände sig stressade när programmering för några år sedan infördes som ett nytt innehåll i grundskolans läroplan, konstaterar Una Tellhed, forskare på institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

– En del lärare var oroliga för att inte ha tillräckliga kunskaper om programmering och tänkte att eleverna kunde mer än de själva. Det är viktigt att lärarna får stöd och bra hjälpmedel för att förbättra undervisningen, säger hon.

Una Tellhed leder forskningsprojektet ”Klart du kan koda”, som undersöker hur programmering och andra delar av digitaliseringen i skolan påverkar barns och ungdomars syn på teknik. Projektet har fokus på könsstereotyper och hur intresse och förutsättningar för programmering skiljer sig mellan pojkar och flickor.

Oväntad insikt

När forskarna följde drygt 600 elever i grundskolan under ett år fick de också en oväntad insikt.

– Vi hade väntat oss att elevernas intresse för programmering skulle öka, men vi såg faktiskt att det i stället minskade, säger Una Tellhed.

Samtidigt konstaterade forskarna att undervisningen bidrog till att höja självförtroendet hos både tjejer och killar.

För att få ytterligare underlag om vad det är som påverkar elevers intresse och självförtroende kopplat till programmering följde forskarna ett antal klasser när de som en del i undervisningen gjorde studiebesök i Vattenhallen Science Center i Lund. Där kan besökarna ta del av experiment, utställningar och shower grundade i aktuell teknikutveckling och vetenskaplig forskning. Vattenhallen drivs sedan 2009 av Lunds tekniska högskola i samarbete med naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna vid Lunds universitet.

– Tjejerna fick en extra boost av besöket och det bidrog till att höja deras självförtroende ännu mer, säger Una Tellhed.

”Lite mer lustfyllt”

Svaren på de enkätfrågor forskarna ställde till eleverna visade att även intresset för programmering påverkades positivt av besöket i Vattenhallen. Det höjde inte tjejernas intresse, men hjälpte till att bevara det på samma nivå som tidigare. För killarna sjönk intresset lite grand, men inte lika mycket som för de killar som ingick i en kontrollgrupp som enbart hade programmeringsundervisning i klassrummet.

Att besöket på Vattenhallen Science Center hade en positiv effekt på elevernas intresse för programmering – särskilt för tjejerna – tror Una Tellhed beror på att man där erbjuder en avslappnad miljö.

– Vatten­hallen försöker göra programmeringen lite mer lustfylld. Ett exempel är att eleverna fick prova på att koda en dansrobot. Här har skolan något att lära.

Därför spretar undervisningen i programmering

Hur lärare i programmering lägger upp undervisningen skiljer sig åt beroende på vilka erfarenheter de har. Det framgår av den avhandling Andreas Larsson lagt fram vid
Linköpings universitet.

– Lärares kunskap om och självupplevda förståelse för sin undervisning påverkar hur undervisningen formas, skriver han i sin sammanfattning.

Många programmeringslärare har själva en bakgrund som programmerare. Andra kan ha utvecklat en mjukvara eller kommer från ett jobb som civilingenjör.

Avhandlingen visar att lärarna använder termer som kan skilja sig en hel del beroende på lärarens bakgrund. Ofta förutsätter de att eleverna är bekanta med begreppen. 

Samtidigt finns det en hel del som lärarna är överens om. Till exempel att de gärna jämför programmeringsdata med fysiska objekt när de pratar och att de tänker på programmering i form av fysiska objekt som rör sig.

Andreas Larsson har arbetat som pedagog på ett science center. I dag är han vid sidan av sin forskning föreståndare för Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik, vid Linköpings universitet. 

LÄS ÄVEN

Forskaren: Därför har programmering svårt att få fäste i skolan

Programmering lyfter inte elever i matte

Forskare kritiserar Skolverkets otydlighet kring programmering

Elever har svårt att koppla kodning till vardagsteknik

It-företag programmerar om mattelärare

Starka känslor när det kodas i skolan