Ny rapport: Prestationsgapet i matte bara växer

Bild på desperat elev som inte förstår ett mattetal samt Kajsa Yang Hansen, professor vid Göteborgs universitet.
Foto: Stock Adobe och Johan Wingborg/Göteborgsuniversitet

Kajsa Yang Hansen, till höger, är professor vid Göteborgs universitet.

En positiv trend märks i svenska barns genomsnittliga prestation i matematik sedan 2011, men skillnaderna mellan olika skolor ökar och är nu störst i Norden, visar en ny bok.
– Socioekonomisk bakgrund får allt större betydelse för hur eleverna klarar matematiken, säger Kajsa Yang Hansen, professor vid Göteborgs universitet.

Utrymmet för undervisning minskar när lärare måste ägna sig åt disciplinåtgärder eller andra typer av avbrott.

– Är det oroligt i klassrummet blir det mindre tid för läraren att undervisa. Vi ser växande skillnader mellan skolor, där vissa lärare måste ägna väldigt mycket tid åt annat än det man traditionellt sett kopplar till lärarprofessionen. Andra kan ägna sig åt ämnet, säger Kajsa Yang Hansen, professor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS), Göteborgs universitet.

Hon är också en av författarna till den nyutkomna boken ”Effective and Equitable Teacher Practice in Mathematics and Science: A Nordic Perspective Across Time and Groups of Students”.

Nyckelfrågan, enligt professorn

Med utgångspunkt i den internationella studien Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) tittar forskare från Danmark, Finland, Norge och Sverige närmare på sambanden mellan lärares undervisning och elevers resultat i matematikämnet mellan åren 2011–2019. Sverige sticker ut som det land där likvärdigheten är lägst.

– Prestationsskillnaderna mellan olika skolor har ökat länge i Sverige, likvärdigheten sjunker och den socioekonomiska bakgrunden får allt större betydelse för hur eleverna klarar matematiken, säger Kajsa Yang Hansen.

I boken presenteras också resultat som tyder på att duktiga och erfarna lärare tenderar att arbeta i skolor där många elever har hög socioekonomisk status och där arbetsmiljön är lugnare.

– Att få fler erfarna lärare att arbeta i utsatta områden är en nyckelfråga för att kunna öka likvärdigheten i den svenska skolan, säger Kajsa Yang Hansen.

”Vissa barn får dubbla riskfaktorer”

Författarna föreslår anpassningar i lärarutbildningen och att lärare får fortbildning i inkluderande undervisningsstrategier för olika elevgrupper. Kajsa Yang Hansen understryker att den minskande likvärdigheten behöver tas på allvar.

– Vissa barn får dubbla riskfaktorer. Att elever som har sämre förutsättningar med sig hemifrån också får sämre förutsättningar att lära sig matematik i klassrummet är inte bara ett skolproblem, det är ett samhällsproblem, säger hon.

LÄS ÄVEN

Här avgör behoven vilken mattegrupp eleverna hamnar i

Så vill han förändra kursplanen i matematik

Så blir du bättre på att sätta betyg

Persson: Sluta tvinga yrkeselever räkna matte de inte behöver

Många skolor är dåligt förberedda för digitala NP