Hur peppar du elever som riskerar att få betyget F?

Sex lärare som undervisar i olika ämnen tipsar.

Vad gör du när en elev riskerar att få F och kanske inte ens är intresserad av att höja sitt betyg? Vi bad sex högstadie- och gymnasielärare svara.

Barbro Berger

Barbro Berger, matematiklärare på Olinsgymnasiet i Skara och Sparresäter.

Hur uppmuntrar du en elev som riskerar att få F i betyg att kämpa vidare?

Det beror på. Orsakerna till att en elev inte nått målen är unika. Ofta är det relaterat till frånvaro – då är det orsakerna till frånvaron vi pratar om. Ibland är orsaken svårigheter att koncentrera sig – då pratar vi om det. Jag försöker, så gott jag kan, relatera till vad som gör att eleven hamnat i svårigheter.

Vad gör du när en elev inte verkar intresserad av att förbättra sina betyg?

Om en elev inte visar intresse av att förbättra sina betyg när hen har minst E brukar jag säga att de har en högre potential, men att de själva väljer om de vill använda den. Fast om hen inte alls är intresserad av att få minst E är det svårare. Då försöker jag locka fram orsaken och fråga hur jag som lärare kan stötta.

Hur mycket pratar du om betyg i klassrummet?

Ganska lite. Innerst inne vill jag att eleverna ska vilja lära sig för kunskapens skull, men så naiv är jag ju inte egentligen. När jag gör en genomgång av en uppgift brukar jag ofta nämna ungefär på vilken betygsnivå den ligger. Men jag hoppas att jag lyckas skapa ett lärande som är så fritt från betygshets som möjligt.

Piotr Badziag

Piotr Badziag, matematik- och fysiklärare på Klara östra teoretiska gymnasium i Stockholm.

Hur uppmuntrar du en elev som riskerar att få F i betyg att kämpa vidare?

En elev som kämpar får i regel inga F. Om det mot förmodan händer så är det ett F som ligger nära ett E, minst. Vid sådana tillfällen försöker jag övertyga eleven att F:et grundas i missuppfattningar eller brister, ofta enkla att reparera. Då finns det en god chans att eleven anstränger sig för att radera miss­uppfattningarna och klara ett godkänt betyg.

Vad gör du när en elev inte verkar intresserad av att förbättra sina betyg?

Då motiverar jag eleven som satsar på ett E att det inte behöver kosta så mycket extra plugg för att nå lite högre och att det extra plugget resulterar i mindre stress på elevens alla prov. Och så försöker jag ta reda på varför intresset brister, dels genom att prata med eleven, dels genom att söka råd hos elevhälsan.

Hur mycket pratar du om betyg i klassrummet?

I kursers första lektion ingår en diskussion om kunskapskrav och betygssättning. Sedan försöker jag undvika diskussioner om betyg och pratar mer om förmågor och kunskaper: vad som är viktigt och mindre viktigt att kunna. Mitt mål är att styra bort elevernas tankar från betyget och i stället fokusera på utveckling av kunskaper. 

Maria Wicksell

Maria Wicksell, lärare i biologi, kemi och naturvetenskaplig specialisering på Norra Real i Stockholm.

Hur uppmuntrar du en elev som riskerar att få F i betyg att kämpa vidare?

De klasser jag undervisar brukar ha höga ambitioner och goda studiestrategier. Det är sällan någon inte uppnår kraven för E. När det händer är det mitt ansvar att stötta dem. Då försöker jag hjälpa till genom att bryta ner både innehåll och krav så att det blir tydligt och möjligt för eleven att ta små steg för att nå målen.

Vad gör du när en elev inte verkar intresserad av att förbättra sina betyg?

Jag försöker uppmuntra och berätta att det mesta är möjligt, men ibland så går det inte av olika skäl. Det är trots allt eleven som måste göra jobbet och om jag inte lyckas med övertalning, lock och pock kommer det ändå inte fungera. Gymnasiet är ju en frivillig skolform.

Hur mycket pratar du om betyg i klassrummet?

Litegrann i början av årskurs 1. Eleverna behöver veta hur deras kunskaper bedöms. Ibland pratar jag om kunskapskrav och mål före en examination, men oftast efter. Mitt viktigaste budskap är att om eleverna fokuserar på att lära sig så mycket som möjligt, i stället för att tänka på betygen, så kommer ofta de höga betygen på köpet. 

Axel Hultman

Axel Hultman, lärare i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap, årskurs 7–9, på Laröds skola i Helsingborg.

Hur uppmuntrar du en elev som riskerar att få F i betyg att kämpa vidare?

När kapaciteten finns men motivationen saknas så går det att satsa på en nystart vid terminsskifte. För en del kan byte till anpassat material hjälpa även om kapa­citeten att klara det ordinarie materialet kvarstår. För de som är långt ifrån E-målen kan det exempelvis krävas samarbete med studiehandledare på modersmål.

Vad gör du när en elev inte verkar intresserad av att förbättra sina betyg?

Försöker peppa, ha korta avstämningar och hoppas att motivationen kommer när det ska väljas gymnasium. Inte sällan finns en annan problematik som gör att eleven inte förmår att fokusera. Ibland får man tänka mer långsiktigt, och hoppas att eleven hittar en utbildning och kommer till rätta senare i livet. 

Hur mycket pratar du om betyg i klassrummet?

Jag klargör vad jag grundar mina bedömningar på. Det är inte bara prov. Är jag konkret med vad eleverna kan påverka och förbättra blir de förhopp­ningsvis lugnare. Samtidigt är det i årskurs 9 många frågor om de nationella proven och om chanser till höjning för att komma in på populära gymnasieskolor.

Alpha Keita

Alpha Keita, lärare i SO samt undervisar i entreprenörskap, årskurs 7–9, på Ånestadsskolan i Linköping.

Hur uppmuntrar du en elev som riskerar att få F i betyg att kämpa vidare?

Oftast handlar det om elever som inte har så lång svensk skolbakgrund och då gäller det ju främst att utveckla språket så att eleven kan klara av ämnet. Det innebär dock att man måste peppa och förklara att om eleven fortsätter kämpa med att utveckla sitt språk så kommer resultaten på sikt, men att man inte ska ge upp.

Vad gör du när en elev inte verkar intresserad av att förbättra sina betyg?

Vi får inte glömma att eleverna har över 17 ämnen i gång på högstadiet och att det är mycket att hålla reda på. Så länge eleven har ett godkänt betyg och är nöjd så tycker jag att vi lärare får lugna oss lite. Elever måste få prioritera sin fritid och sina vänner. I dag tar skolan för stor plats. Här ger inte kvantitet högre kvalitet.

Hur mycket pratar du om betyg i klassrummet?

Jag pratar mest om vad som krävs för att få ett E och hur ett svar kan vara mer utvecklat för att få ett högre betyg. Men återigen, undersökningar visar att våra elever är väldigt stressade och den psykiska ohälsan är hög, så att prata för mycket om betyg ökar på den stressen. Unga ska inte tvingas prestera maximalt i varje ämne. 

Martin Zitek

Martin Zitek, lärare i psykologi och idrott och hälsa på samhälls- och yrkesprogrammen på Järfälla gymnasium i Stockholm.

Hur uppmuntrar du en elev som riskerar att få F i betyg att kämpa vidare?

Det är viktigt att hjälpa eleven att se på betyg på ett bredare sätt än på bara själva bokstaven. Ett sätt kan vara att prata om betygen i termer som nycklar som öppnar möjligheter till framtiden. Och att uppmärksamma delmål och steg i rätt riktning. Börjar eleven känna tilltro till sin förmåga ökar chansen att lyckas i stort.

Vad gör du när en elev inte verkar intresserad av att förbättra sina betyg?

Då byter jag fokus och pratar om elevens framtidsplaner och drömmar. Jag tror att alla innerst inne har en önskan att lyckas men hos en del saknas motorn eller bränslet. Att så ett frö och börja där kan öppna för att slutligen landa i en diskussion om ”här och nu”, och hur betygen kan påverka det som ligger långt bort.

Hur mycket pratar du om betyg i klassrummet?

Mer än vad jag skulle vilja. Orsaken är att eleverna ofta har svårt att förstå vad det är för förmågor som faktiskt bedöms. Inte sällan kan det exempelvis finnas elever som tänker att ”ju mer jag skriver, desto bättre är det”. Men för att nå det betyg du siktar på måste du också förstå vilka kvaliteter som efterfrågas. 

LÄS ÄVEN

Tre lärare om läxor

Tre mattelärare om när alla vill ha hjälp samtidigt

kan du möta elevers klimatoro

Dahl: När förenklingar stjälper mer än de hjälper i skolan

Så tränar matteläraren elevernas uthållighet

Så sköt intresset för problemlösning i höjden