Forskare ska bryta tystnaden i matten

Åke Ingerman, professor i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet, kommer leda forskningsprojektet. Foto: Johan Wingborg
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Leder gruppdiskussioner till att elever lär sig mer i matematik och NO? Det ska forskare vid Göteborgs universitet söka svaret på.

Negativa tal i matematik och materia i NO. Det är områden som elever ofta har svårt för, berättar Åke Ingerman, professor i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet. Han ska leda ett nytt forskningsprojekt som ska ta reda på hur gruppdiskussioner i klassrummen kan bidra till att eleverna lär sig mer om de delarna.

Stort antal elever

Forskningsprojektet kommer att genomföras i två faser. Först ska undervisningsdesignen utvecklas genom så kallade ”learning studies” där ämneslag på skolorna gemensamt utformar, testar och förfinar undervisningsmetoder. Sedan ska metoderna testas på tre skolor i Göteborg och Mariestad. Totalt kommer cirka 250 elever i årskurs 6 och 7 att delta.

– Unikt för det här projektet är dels det relativt stora antalet elever, som möjliggör en jämförelse av skilda undervisningsdesign, och dels att det är elevernas lärande av ämnesinnehållet som är i fokus. Tidigare studier av gruppdiskussioner har främst fokuserat interaktionen mellan elever och elevers utveckling av sociala förmågor, säger Åke Ingerman.

Mer problemlösning

Forskarteamet kommer att studera gruppdiskussioner som är planerade som en integrerad del i undervisningen. Situationer där läraren växlar mellan genomgång och gruppdiskussioner.

– Det ska finnas en tydlig fråga att diskutera och eleverna måste ha förkunskaper för att diskussionerna ska bli lyckade. Vi vill ta reda på på vilket sätt det är det fördelaktigt med gruppdiskussioner och när det värt tiden för lärarna.

En vinst med gruppdiskussioner är att få med mer problemlösning i matematik.

– Det är en av de stora utmaningarna i matematik. I NO blir det nog mer begreppsliga diskussioner.

Har beviljats 4,5 miljoner kronor

Två skilda undervisningsupplägg kommer att jämföras i projektet. I det ena sker undervisning i helklass. I det andra är smågruppsdiskussioner integrerade med undervisning i helklass.

– Vi hoppas att projektet också blir en bra kompetensutveckling för lärarna på de olika skolorna, säger Åke Ingerman.

Forskningsprojektet har beviljats 4,5 miljoner kronor i Skolforskningsinstitutets utlysning för praktiknära skolforskning. Resultaten väntas bir klara i slutet av 2023.

LÄS ÄVEN

Ny granskning: För tyst på lektioner i matte

Mattens problem har mer än en lösning

Framgångsrik modell gör matten tydlig

Problemlösning som engagerar precis alla