Ny satsning ska ge fler diskussioner på NO-lektionerna

Johan Wallin är forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Nu ska det bli lättare att ta upp samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll i undervisningen. Skolforskningsinstitutet lanserar en rad förslag om ämnesinnehåll och arbetssätt.
– En palett av didaktiska möjligheter, säger projektledaren Johan Wallin.

Låt kunskaper och värderingar mötas, manar Johan Wallin, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet. Målgruppen är lärare, framför allt på högstadiet och gymnasiet, som vill bli bättre på att undervisa i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.

– Vår förhoppning är att kunna inspirera. Det här är ett komplext undervisningsområde, som lärare ofta tycker att det är svårt att navigera i. Många upplever att deras elever har en förväntan att naturvetenskapen ska erbjuda säkra och faktabaserade svar om hur världen är beskaffad, säger han.

Värderar inte vad som är bäst

Skolforskningsinstitutet har sammanställt svensk och internationell forskning om undervisning i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI). Sammanställningen omfattar 157 studier, med elever i ett 30-tal länder. De är publicerade i vetenskapliga tidskrifter under åren 1997–2021 och cirka en femtedel av studierna är gjorda i Sverige.

– Vi har kartlagt vad man undervisar om i studierna, och vilka metoder och arbetssätt man har använt. Men vi drar inga slutsatser att det ena arbetssättet är bättre än det andra. Ansvaret att följa upp hur arbetet fungerar för eleverna hamnar på den enskilde läraren, säger Johan Wallin.

Allt innehåll som finns i de andra ländernas studier är relevant för svenska förhållanden, framhåller han. Däremot kan de organisatoriska förutsättningarna för skolämnena variera. Johan Wallin tar geografi som exempel. I Sverige är det ett SO-ämne med tydliga skrivningar om miljö och utvecklingsfrågor, kopplat till klimatförändringar. I andra länder kan ämnet vara konstruerat på ett annat sätt.

Välkomnar ämnesövergripande arbete

Många samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll är ämnesövergripande.

– Lärarna i naturvetenskapliga ämnen kan med fördel samarbeta med kollegor som undervisar i till exempel samhällskunskap eller filosofi, säger Johan Wallin.

På webbplatsen Skolforskningsportalen har Skolforskningsinstitutet samlat olika hjälpmedel och inspirationskällor som ska göra det lättare att ta till sig myndighetens systematiska översikter och andra forskningssammanställningar.

– Där har vi också kortare texter som sammanfattar den här rapporten. Det finns även diskussionsfrågor till kollegiala samtal och senare under hösten kommer poddar som kan vara ett stöd för lärare som vill fördjupa sig i rapportinnehållet. Portalen kommer att fyllas på med ytterligare material som kopplar till rapporten, men tyvärr har vi inte resurser för att besöka enstaka skolor, säger Johan Wallin.

LÄS ÄVEN

Forskare välkomnar mer värderingar i naturvetenskapen

Förvirrat kring skolans nya porruppdrag

Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Så blir metaforer meningsfulla i naturvetenskapen