Förvirrat kring skolans nya porruppdrag

Porr behöver tas upp på något sätt i det nya kunskapsområdet "sexualitet, samtycke och relationer”, men hur görs det bäst? Det har Linnéa Mattus fördjupat sig i. Foto: Stockholms universitet och Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Den nya läroplanen ska i högre grad lotsa eleverna i frågor om porr. Ämnet är högaktuellt – och tabubelagt. Linnéa Mattus, nybliven lärare, har skrivit ett prisat examensarbete om undervisning om porr på gymnasiet. Här är några viktiga slutsatser i hennes studie.

1. Porr är högaktuellt i skolan

Till hösten byter kunskapsområdet ”sex och samlevnad” namn till ”sexualitet, samtycke och relationer” och ska innefatta mer undervisning om porr. Men det finns fortfarande ingen konsensus kring hur den här undervisningen ska se ut, enligt läraren Linnéa Mattus vars masteruppsats har utsetts till vinnare av Årets examensarbete av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik.

2. Porr anses vara onaturligt

Studien visar att eleverna distanserar sig från porrtittande och skiljer på verklighetens sexualitet och det som iscensätts i porr. Eleverna beskriver vanligt sex som något naturligt och porr som något onaturligt, vilket är tacksamt att problematisera i undervisningen. Studien slår också fast att porr har visat sig vara ett bra ämne för att beröra ett flertal andra frågor som ska ingå i sexualundervisningen. Exempelvis relationer, normer, ömsesidighet och samtycke.

3. Manlig njutning central i samtalen … 

Heterosexualitet var normen i elevernas samtal och det reproducerades en viss typ av manlighetsbild som var allmänt accepterad och framstod som överordnad kvinnlig sexualitet. Manlig njutning var central medan kvinnlig njutning beskrevs i mer skämtsamma ordalag av eleverna. Om en viss manlighet blir central i undervisningen begränsas utrymmet för de elever som inte ingår i normen, menar Linnéa Mattus. Skolan ska ge alla elever möjligheten att bli stärkta i sin sexualitet och identitet.

4. … men mannen får inte bli fiende

Linnéa Mattus konstaterar att det ändå är viktigt att inte förkasta den överordnade mannen som ”fiende”. Här uppstår ett motsatsförhållande som kan vara svårt för lärare att balansera. Å ena sidan ställs det krav på att elever ska kunna analysera kritiskt utifrån olika normer, å andra sidan bidrog elever själva till att rekonstruera en viss typ av stereotyp manlighet när de pratade om porr. Och att förhålla sig till det som lärare kan vara en utmaning.

Mer om examensarbetet

Linnéa Mattus arbetar som högstadielärare i NO-ämnena på Skarpnäcks skola i Stockholm. Hennes examensarbete ”Vad blir (o)möjligt under en lektion i ämnesområdet porr?” har utsetts till Årets examensarbete, en tävling som anordnas av Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID). Arbetet finns för nedladdning här.

LÄS ÄVEN

Prata om porr i skolan – livsviktigt för unga

"Vem knullar som på porrfilm?"

Wiman: Svensk skola kan inte utrota sexköp – men vi kan göra skillnad

Det här saknas i dagens undervisning