Prisad professor avdramatiserar kemin

Viktigast är att eleverna känner igen sig. Kemi är ett ämne som många tycker är väldigt abstrakt. Man kan ju inte se atomer, säger professorn Ulf Ellervik.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Kemiprofessorn Ulf Ellervik vet hur man avdramatiserar kemiämnet och väcker elevernas intresse. För den förmågan får han Svenska Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris.

Utgå från elevernas vardag, manar Ulf Ellervik, författare och professor i organisk kemi vid Lunds universitet. Hans syn på undervisning får Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR) att skriva så här i motiveringen till att han får kemiteknikpriset 2020:

”Med entusiasm och stora kunskaper når han helt nya målgrupper och bidrar till att öka intresset för kemi och kemiteknik”.

Hur kan kemilärare i grundskolan och gymnasiet göra för att lyckas lika bra?

– Viktigast är att eleverna känner igen sig. Kemi är ett ämne som många tycker är väldigt abstrakt. Man kan ju inte se atomer. Därför gäller det att hela tiden utgå från eleverna och deras vardag. Hitta sådant som är angeläget för en 15-åring, säger Ulf Ellervik.

Hur då?

– I stället för att inleda en lektion med att prata molekyler kan man först prata lukter. I stället för att beskriva hur biologiska system integrerar med varandra kan man prata kärlek och droger. Står metaller på schemat kan man börja med att prata om hur mobiltelefonen fungerar.

Ser du några hinder i läroplanen mot att jobba på det sättet?

– Nej, inte det minsta, det finns inget där som ställer krav på en viss pedagogik. Innehåll i läroplanen kan presenteras från olika utgångspunkter. Jag tror mycket på att utgå från den kontext som är relevant och sedan arbeta sig ner till den kemi som behövs för att förklara olika sammanhang.

Varför gör inte alla lärare det?

– Många lärare är inte van vid att arbeta så. Det kan också vara jobbigt eftersom de flesta läroböcker inte är upplagda så. De nya som ges ut bygger oftast på tidigare utgåvor; de moderniserats men ändras inte i grunden.

Förklarar gärna med hjälp av mat

Ulf Ellervik har en bakgrund som ingenjör, har gett ut en lärobok för gymnasiet och är projektledare för DinKemi.se, ett nätbaserat läromedelspaket för högstadiet. Han anser att kemilärare på alla stadier har mycket att vinna på samarbete med kollegor i andra ämnen.

Vilka ämnen passar kemi att kombineras med?

– Alla ämnen, men biologi, fysik, idrott och hälsa ligger närmast. Kemi påverkar människan på alla tänkbara sätt och därför passar det även bra med samhällsvetenskapliga ämnen. I hem- och konsumentkunskap är det också väldigt mycket kemi.

– Jag förklarar gärna kemi med hjälp av mat och då är hem- och konsumentkunskap en bra utgångspunkt. Där kan du även prata om hur till exempel tvättmedel fungerar. I idrott och hälsa är det hur mycket kemi som helst. Hur fungerar hormon, varför får man träningsvärk, varför blir vi trötta när vi springer?

Förutsätter kemiämnet god utrustning i klassrummet?

– Inte nödvändigtvis. Det är alltid bra att kunna göra bra laborationer, men de behöver inte vara tekniskt avancerade för att fungera. Det finns också mycket bra material på nätet som passar fint i undervisningen, säger Ulf Ellervik.

LÄS ÄVEN

Vardagsnära kemi ska väcka elevers intresse

Fuglesang: Matte- och NO-lärare kan göra jordens skillnad

NO-lärare plockar ner forskare på jorden

Han bygger batteri – med ingefära