Tävlande elever presterar sämre i kemi

Forskaren Anders Hofverberg, vid Umeå universitet, är själv före detta lärare i biologi och kemi. Foto: Colourbox/Ingrid Söderbergh
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

En elev som jämför sig med sig själv och som inte tävlar mot sina klasskamrater når bättre resultat i skolan. Men det är viktigt att läraren stödjer ett sådant klimat i klassrummet. Det visar forskaren Anders Hofverberg, som har jämfört provresultat i kemi.

Anders Hofverberg har i sin avhandling studerat olika typer av lärandemål. Vad elever strävar efter att uppnå med skolarbetet. Han beskriver två olika typer av mål. Det är att sträva efter personlig utveckling (mastery goals) eller att få erkännande av andra (performance goals). 

"Skräckexempel"

Elever från årskurs fem upp till och med andra året i gymnasiet har svarat på enkäter om vad de tycker är viktigt i skolan och de har fått göra prov i kemi. Resultaten visar att elever med goda provresultat framför allt kännetecknas av starka mål för personlig utveckling. Och om läraren skapar en klassrumsmiljö som stödjer de här elevernas ”mastery goals” presterar de ännu bättre.

Hur kan en lärare få mer motiverade elever som också slutar att jämföra sig med sina klasskompisar?

– Det är inte helt lätt. Mycket handlar om vad man som lärare betonar i klassrummet. Att man med feedback fokuserar på när den enskilde eleven utvecklas. Skräckexempel däremot är att sätta upp listor på hur eleverna presterar men det är inte så vanligt i Sverige. Dock finns det tendenser att visa upp resultat som stödjer tävlingsinstinkt, svarar Anders Hofverberg.

Hur kommer det sig att du undersökte kemiämnet?

– Jag tycker att det är intressant och jag är själv före detta lärare i kemi och biologi. Det känns också som att det är en stor utmaning att motivera elever i kemi. Enligt min erfarenhet var det lättare att motivera i biologi. Det är mer naturligt att prata om människor och djur i biologi. I kemi ligger teorin mer på en mer abstrakt nivå.

Sverige inte så tävlingsinriktat

Anders Hofverberg har i avhandlingen även studerat elever i Tyskland. Generellt sett menar han att elever i Sverige gynnas av en miljö där ”mastery goals” prioriteras.

– I ett index över nationell kultur ligger Sverige lågt när det gäller tävlingsinriktning.

Källa: Avhandlingen som har lagts fram vid Umeå universitet hittar du här: ”Motivation, students, and the classroom environment: exploring the role of Swedish students’ achievement goals in chemistry.”

Mer om avhandlingen

Alla elever i undersökningen gjorde prov i kemi. För dem som inte hade kemi på schemat så var det ändå kemikunskaper som mättes.

Enkäten med information om elevernas lärandemål anpassades så att de som inte hade kemi på schemat ombads att i stället tänka på naturvetenskap eller naturkunskap då de svarade på frågorna.

Det var alltså lärandemål med avseende på kemi och naturvetenskap som studerades snarare än allmänna lärandemål.

LÄS ÄVEN

Vardagsnära kemi ska väcka elevers intresse

Matte med för få problem

Problemlösning som engagerar precis alla

Forskare ska bryta tystnaden i matten