Så ska hon driva kulturskollärarnas viktigaste frågor

Kulturskolläraren Ellen van Lokhorst föreslås fortsätta vara en av ledamöterna i Sveriges Lärares nya, kraftigt bantade, förbundsstyrelse.

En nationell reglering för att garantera en likvärdig kulturskola med hög kvalitet står högst på listan för Ellen van Lokhorst när hon hoppas på ännu en mandatperiod i Sveriges Lärares förbundsstyrelse.
– Kulturskolans förutsättningar måste bli mer jämbördiga, säger hon.

Kulturskolans lärare applåderar valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse. Trots en kraftig bantning av antalet ledamöter finns Ellen van Lokhorst med i förslaget.

– Jag ställde mig till förfogande för omval då det är viktigt för oss att ha representant i styrelsen. Vi är en egen skolform med våra egna frågor och jag blev jätteglad när jag blev nominerad, säger hon.

Högst på priolistan är att kommunerna ska ha en nationellt reglerad skyldighet att erbjuda kulturskola, menar Ellen van Lokhorst, som själv undervisar på musik- och kulturskolan i Värmdö.

– Kulturskolor kan se väldigt olika ut. Det är skillnader i avgift, om man får spela på skoltid eller inte och vilken bredd verksamheten har. Vi vill att barnen ska få utöva kultur i en skola med kvalitet. Då behöver man ett nationellt ramverk, av det slag som finns i de andra nordiska länderna.

”Det gör mig förbannad”

Lärarnas förutsättningar behöver också bli mer likvärdiga, framhåller Ellen van Lokhorst: lön, arbetsmiljö, lokaler, utrustning, planeringstid.

– Många av våra medlemmar jobbar kväll. Det kan vi göra ibland, men inte till klockan 20 eller 21 varje kväll. I mindre kommuner i glesbygden finns ofta större möjlighet att undervisa på skoltid. I storstäder finns sällan den överenskommelsen med skolan och då blir det mycket kvällstid.

Ellen van Lokhorst ser med oro på att många kulturskolor undersöker möjligheten att göra om ferietjänster till semestertjänster. Syftet är att erbjuda ett större utbud på helger och lov och på det sättet få fler barn att hitta till skolformen. Några kommuner har redan infört nya avtal som innebär fler arbetspass på helger.

– Det finns en misstro gentemot oss lärare och en uppfattning att man kan stoppa in mer verksamhet genom att reglera tiden. Det gör mig förbannad.

Hon anser också att utgångspunkten för förändringen är felaktig. Ett syfte med kulturskolan är att vara grund för en högre utbildning, till exempel inom musik eller dans. Då krävs att eleverna lär sig hantverket och det tar tid.

– Ska du bli en bra dansare behöver du nöta och då behöver vår kärnverksamhet vara de långa kurserna där du som elev kommer varje vecka. Sen kan vi komplettera och bredda vår verksamhet – men det kan man göra inom ramen för ferietjänsten, säger Ellen van Lokhorst.

LÄS ÄVEN

Hon föreslås bli Sveriges Lärares nya ordförande

Debatt: 10 anledningar att inte tillämpa semestertjänst i kulturskola

Hård kritik mot att kulturskollärarnas tjänster kan göras om

Här brassar eleverna loss med proffs

Så vill han blåsa nytt liv i orkestrarna