Tre lärare om hur de peppar elever som riskerar att få F

Lärarna Eva Persson, Semitha Sjöquist och Martin Zitek om vad de gör när en elev riskerar att få F och kanske inte ens är intresserad av att höja sitt betyg.

Vad gör du när en elev riskerar att få F och kanske inte ens är intresserad av att höja sitt betyg? Vi bad tre praktisk-estetiska lärare svara.

Eva Persson, undervisar i hem- och konsumentkunskap och religion på Strömsnässkolan i Markaryds kommun, årskurs 5–9.

Eva Persson, undervisar i hem- och konsumentkunskap och religion på Strömsnässkolan i Markaryds kommun, årskurs 5–9.

Hur uppmuntrar du en elev som har fått F i betyg att kämpa vidare?

Jag brukar prata med eleven om varför eleven har fått ett F. Och så försöker jag få eleven att förstå vad hen kan göra för att få upp betyget till godkänt. Om eleven har F i flera ämnen så kan jag, med hjälp av kollegor, se till att eleven prioriterar vilka ämnen som är mer viktiga än andra att få godkänt i.   

Vad gör du när en elev inte verkar intresserad av att förbättra sina betyg? 

Jag försöker att få eleven att bli mer intresserad genom att prata om hur godkända betyg öppnar vägar inför gymnasievalet och i förlängningen högre studier och yrkeslivet. Ibland kan det räcka med att jag förklarar betygs­kriterierna tydligare, och vad just den eleven kan arbeta vidare med.

Hur mycket pratar du om betyg i klassrummet?

När eleverna går i årskurs sex börjar vi prata om betyg och vad det innebär. På högstadiet pratar vi om betyg genom att titta på hur betygskriterierna ser ut och vad de betyder. Det är viktigt att eleverna förstår hur betygssystemet fungerar så att de vet vad de ska sträva mot och vad som krävs.

Semitha Sjöquist, högstadielärare i musik och matematik på Karlsängskolan i Nora.

Semitha Sjöquist, högstadielärare i musik och matematik på Karlsängskolan i Nora.

Hur uppmuntrar du en elev som har fått F i betyg att kämpa vidare?

Det är viktigt att visa på elevens styrkor, lägga fokus på en sak i taget och poängtera att även små framsteg är betydelsefulla. Vi behöver också tänka på att målet är vårterminen i årskurs nio. Jag som lärare behöver hjälpa eleven att strukturera de uppgifter som hen behöver göra. Vi kämpar tillsammans!

Vad gör du när en elev inte verkar intresserad av att förbättra sina betyg? 

Jag pratar med eleven och försöker hitta något som kan användas som motivation så att eleven vill kämpa vidare. Det kan vara knutet till gymnasievalet eller olika framtidsdrömmar.

Hur mycket pratar du om betyg i klassrummet?

Jag tycker att det är viktigt att prata om betygskriterier så eleverna vet vad jag tar med i min bedömning.

Martin Zitek, lärare i idrott och hälsa och psykologi på Järfälla gymnasium.

Martin Zitek, lärare i idrott och hälsa och psykologi på Järfälla gymnasium.

Hur uppmuntrar du en elev som har fått F i betyg att kämpa vidare?

Det är viktigt att hjälpa eleven att se på betyg på ett bredare sätt än på bara själva bokstaven. Ett sätt kan vara att prata om betygen i termer som nycklar som öppnar möjligheter till framtiden. Och att uppmärksamma delmål och steg i rätt riktning. Börjar eleven känna tilltro till sin förmåga ökar chansen att lyckas i stort.

Vad gör du när en elev inte verkar intresserad av att förbättra sina betyg? 

Då byter jag fokus och pratar om ­elevens framtidsplaner och drömmar.
Jag tror att alla innerst inne har en önskan att lyckas men hos en del saknas motorn eller bränslet. Att så ett frö och börja där kan leda till en diskussion om ”här och nu”, och hur betygen kan påverka målet som ligger långt bort.

Hur mycket pratar du om betyg i klassrummet?

Mer än vad jag skulle vilja. Eleverna har ofta svårt att förstå vad det är för förmågor som faktiskt bedöms. Inte sällan kan det finnas tankar om att idrott handlar om att ”göra många mål och ha en bra fysik”. Men för att lyckas nå det betyg du siktar på måste du också förstå vilka kvaliteter som efterfrågas. 

LÄS ÄVEN

Flera vinster när elevernas arbeten visas upp

Så ger hkk-läraren eleverna ett mer självständigt liv

Idrottslärarens initiativ ska ta eleverna till månen

Så ska hon driva kulturskollärarnas viktigaste frågor