Tvålärarskap lyfter musikundervisningen

Rektorn Ida Brånn, till vänster, har nyligen anställt musiklärarna Erik Koskela Jörlenstam och Thom Osborne som undervisar tillsammans i sina klasser.

Tvålärarsystem och en nystartad skolkör. Paulinska skolan i Strängnäs skalar upp musikundervisningen.
– Att ha en kollega att bolla ämnesspecifika frågor med är fantastiskt, säger de två nyanställda musiklärarna Erik Koskela Jörlenstam och Thom Osborne.

När den ena leder undervisningen kan den andra bedöma elevernas prestationer. Musiklärarna Erik Koskela Jörlenstam och Thom Osborne är först ut i det tvålärarsystem Paulinska skolan just infört i Strängnäs.

– Jag har många gånger tänkt att det skulle vara fördelaktigt att vara två. Inte bara när det kommer till undervisningen, utan också i arbetet med planering och bedömning, säger Erik Koskela Jörlenstam.

Han jobbade tidigare som musiklärare i Södertälje och anställdes först av de två och är nu även förstelärare i musik. Thom Osborne kom direkt från musiklärarutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

– Ofta sitter musikläraren ensam i musiksalen hela dagen. Att ha någon att bolla med är fantastiskt, säger Thom Osborne.

Än så länge prövar de sig fram, men då det finns två musiksalar i skolan räknar de med att ibland även kunna dela upp sina klasser och undervisa varsin grupp.

– Det ökar möjligheten att experimentera, säger Erik Koskela Jörlenstam.

Är tvålärarsystem också ett sätt att skapa mer lockande lärarjobb?

– Absolut. Det är en hjälp i så många delar av jobbet. Många kommer ut från lärarutbildningen och har svårt att hitta jobb. Då är det perfekt att kunna arbeta tillsammans med en mer erfaren kollega, säger Thom Osborne.

Nystartad kör på skolan

Som nyexaminerad musiklärare är det inte ovanligt att möta bristfälliga undervisningslokaler och dåliga scheman. Dessutom får man ofta en tjänst som är uppdelad på ett par olika skolor.

– Även sådant blir lättare att handskas med när man är två.

En extra bonus för de två kollegorna är att Paulinska skolan bestämt sig för att starta en kör.

– Det gör att vi kan lyfta fram ämnet i många fler sammanhang än det vi gör i musiksalen. Det höjer ämnets status, säger Erik Koskela Jörlenstam.

Thom Osborne håller med.

– Elevernas självförtroende stärks när de får göra något tillsammans utanför musikundervisningen. Särskilt när det inte handlar om att klara en uppgift som är kopplad till vad man får för betyg, säger han.

Rektorn nöjd med satsningen

Paulinska skolans rektor Ida Brånn är mycket nöjd med införandet av tvålärarskapet i musik och rekryteringen av de båda musiklärarna.

– Det är en första satsning för att skapa goda förutsättningar för våra praktisk-estetiska lärare och uppfylla skollagen med legitimerad och behörig personal. Skolan har haft obehörig personal i flera år, nu äntligen har vi kunnat rekrytera för att skapa kvalitet i undervisningen och god arbetsmiljö för både personal och elever, säger hon.

Beslutet att införa tvålärarskap från början av januari växte fram under de funderingar Ida Brånn och den övriga skolledningen hade inför rekryteringen av lärare till musiksalen.

– Att jobba som ensam musiklärare i en klass med 30 elever är orimligt. När de är två kan de både dela på arbetsbelastningen och öka kvaliteten i undervisningen. Vi valde också att tillsätta en förstelärare i musik då vi saknade en praktisk-estetisk lärare som representant i skolans utvecklingsgrupp, säger Ida Brånn.

Vill införa tvålärarskap även i bild

Hon räknar med att skolkören ska kunna börja samlas ganska snart efter sportlovet.

– Vi har ganska många elever som inte riktigt vet vad de ska göra efter skolan. Kören kan vara ett sätt att aktivera dem.

Vad kan en livaktig kör ha för betydelse för skolan i sin helhet?

– Allt som handlar om kreativitet och praktiska inslag främjar koncentration och lärande i andra ämnen. Kören och den ökade satsningen på musikundervisning stärker också gemenskapen på skolan, både bland elever och lärare, säger Ida Brånn.

Hon hoppas kunna utöka tvålärarskapet och även införa det i bildämnet. Tills vidare har Paulinska skolans bildlärare fått nöja sig med en kraftigt ökad ämnesbudget, från 20 000 kronor till 50 000 kronor.

– Det kommer att stärka kvaliteten i bildundervisningen och göra det möjlighet att bland annat köpa in mer digitala verktyg, säger Ida Brånn.

LÄS ÄVEN

Nyexad musiklärare – finns inga jobb att söka

Debatt: Musiken är grunden för mycket lärande

Debatt: Musiklärare, för guds skull, sänk betygen!

Hård kritik mot att kulturskollärarnas tjänster kan göras om

Nya idrottslärare får en chock när de börjar jobba