Slöjden stärker nyanlända elever på flera sätt

Emma Gyllerfelt är universitetsadjunkt på enheten för pedagogik, bild och slöjd, vid Göteborgs universitet.

Det talas inte mycket om hur slöjdundervisning för nyanlända är utformad. Samtidigt använder många skolor slöjden som ett sätt att slussa vidare elever från förberedelseklass till ordinarie undervisning. Här krävs mer kunskap, enligt forskaren Emma Gyllerfelt.

Används som inkörsport 

Slöjd, liksom andra praktisk-estetiska ämnen, används ofta som ett sätt att mildra nyanländas övergång från förberedelseklass till ordinarie undervisning. Trots det saknas forskning om vad som händer i mötet mellan slöjdlärare och nyanlända elever, enligt forskaren Emma Gyllerfelt. I sin avhandling har hon försökt synliggöra den lärmiljö nyanlända får ta del av, med hjälp av videoobservationer i slöjdundervisning på högstadiet.

Mångsidig kommunikation

Under observationerna blev det påtagligt att de nyanlända eleverna och lärarna kommunicerade på en mängd olika sätt, med till exempel blickar, kroppsspråk och verbalt. Därmed lärde sig eleverna ämnesspecifika begrepp i en väldigt konkret kontext.

– Samtidigt är många begrepp abstrakta och komplexa – exempel­vis avigsida och tvärnåla – på samma sätt som i andra ämnen. Men i slöjden har man en mängd andra resurser att använda sig av, säger Emma Gyllerfelt.

En rik lärmiljö

I slöjdens ofta konkreta arbete med uppgifter att framställa olika föremål får den nyanlända eleven möjlighet att visa sina kunskaper bortom enbart verbalt språk.

– Dessutom möter de en rik lärmiljö som skapar samspel med andra. Att ges möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt innebär även en demokratisk aspekt för nyanlända elever där det verbala språket är en resurs bland flera andra resurser att använda sig av.

Måste få ta tid

Det finns många fördelar med slöjdämnet i det här sammanhanget, menar Emma Gyllerfelt, samtidigt som hon poängterar att det kräver rätt förutsättningar
för läraren. Undervisning med nyanlända elever måste få ta tid.

– Läraren behöver ofta visa eller förklara saker på olika sätt, vilket kan vara en utmaning. Dels är det viktigt att eleven förstår instruktionen, dels får varken ämnesinnehåll eller dialog förenklas i alltför stor utsträckning. Nyanlända elever behöver också utmanas.

Här hittar du avhandlingen.

LÄS ÄVEN

Slöjdlärarnas larm: Många elever kan inte använda en sax

Här är slöjdläraren navet i stort hållbarhetsarbete

Ny utbildning ska göra modeindustrin mer hållbar

Fullträff när barnen får slöjda på fritids