Slöjdlärarens motoriklarm gav nationell debatt

Christina Norgren Arnesson larm kring barns bristande motorik gav nationell debatt

Elevernas bristande basala förmågor är ett stort problem i flera av de praktisk-estetiska ämnena. I början av året ledde slöjdläraren Christina Norgren Arnessons saxlarm i Ämnesläraren till en nationell debatt som avslöjade hur illa ställt det är med många elevers motoriska förmågor.

I januari i år larmade textilläraren Christina Norgren Arnesson i tidningen Ämnesläraren om att elevers finmotorik försämras i accelererande takt. I artikeln fanns en bild på ett stycke tyg där en elev hade försökt att klippa rakt, utan framgång.

– Jag har elever i femman som klipper på en nivå där förskolebarn brukar vara, säger Christina Norgren Arnesson i artikeln.

Ytterligare en sorglig faktor är att eleverna själva inte ser sin dåliga finmotorik som något större problem.

– De är vana vid att misslyckas. Och de ser att andra också gör det, säger Christina Norgren Arnesson.

Hon är övertygad om att det är skärmar, brist på mängdträning och låg uthållighet som är de stora problemen, eftersom det krävs hundratals timmar av träning för att upparbeta en bra finmotorik.

Larmet blev het debatt

Hennes upprop satte fart på en debatt som spred sig till flera andra medier – bland annat Sveriges Radio, SVT, Dagens Nyheter, TV4 och Aftonbladet. Expressens ledarskribent Ann-Charlotte Marteus bad till och med om ursäkt för att hon tidigare raljerat över slöjdämnets betydelse i en artikel med rubriken ”Förlåt alla slöjd­lärare, jag hade fel om smörknivarna”. Tack vare saxlarmet hade hon insett vikten av att de finmotoriska förmågorna tränas i skolan. 

Ganska snart utvecklades debatten till att även handla om ele­vernas bristande grovmotorik. I en debattartikel i Dagens Nyheter skrev Svenska gymnastikförbundet och Svenska idrottslärarföre­ningen att dagens elever knappt kan slå en kullerbytta, gå bak­länges eller balansera på ett ben. Högst allvarligt, menar de, eftersom motorisk kompetens bland annat dämpar depression och förbättrar sömnen och koncentrationsförmågan.