Tre lärare om hur de får eleverna att vänta på sin tur

Lärarna Erik Allard, Johanna Götesson och Martin Zitek.

Hur gör du när flera elever vill ha hjälp samtidigt? Vi bad tre lärare i praktisk-estetiska ämnen svara.

Erik Allard, gymnasielärare i idrott och hälsa, psykologi och kommunikation på Polhemskolan i Lund.

Hur får du dina elever att vänta på sin tur?

Jag har instruerat eleverna att noggrant formulera vad de behöver hjälp med. Därefter ber de en klasskamrat om hjälp i väntan på mig. Lärandet som sker mellan elever är otroligt viktig. Det skapar ett mer aktivt klassrum med kunskapssökande elever snarare än att de blir passiva och inväntar min hjälp.   

Har du testat någon metod som varit mindre bra?

Som lärare testar man ständigt nya metoder som man får ompröva för att det ska passa elevgruppen. Någon gång har jag testat att eleverna skriver upp sig på en hjälplista på whiteboarden.
Det funkar ofta mindre bra då eleverna blir mer passiva tills de fått den hjälpen de önskar.   

Vad gör du när du inte hinner med alla elever som är i behov av hjälp? 

Då lägger jag det på minnet. Ibland går det att lösa på distans via mejl och ibland får de vänta till nästa lektion. Vi ska inte vara rädda för att det finns start och slut på lektioner. Tid är en begräsning som vi behöver förhålla oss till i livet, vilket vi också måste lära eleverna.

Johanna Götesson, slöjdlärare på Lyckeskolan i Kinna, Marks kommun.

Hur får du dina elever att vänta på sin tur?

Under se senaste året har jag gått runt till eleverna i den ordningen de sitter. Jag startar på olika ställen varje lektion så att det inte blir samma elever som får hjälp först. På så sätt blir ingen ”liten hand i luften” bortglömd och det blir inte bara de som ropar högst som får hjälp.

Har du testat någon metod som varit mindre bra?

Jag har haft lite olika rutiner under åren. Bland annat hjälplista på tavlan, men det blir lätt att eleverna gör egna små juster­ingar och då blir det ändå elever som smyger sig före. Ibland har jag hållit turordningen i huvudet, men då finns det risk att man missar någon eller att någon tränger sig före med en snabb fråga.

Vad gör du när du inte hinner med alla elever som är i behov av hjälp? 

Jag tycker att det fungerar bra att gå runt bland eleverna. Jag hinner med alla då – både de som behöver och inte ­behöver hjälp. Alla får en egen stund med mig och blir sedda. Men ibland är det körigt. Då får eleverna hjälpa varandra.
Det är ett jättebra sätt för eleverna att visa vad de kan.

Martin Zitek, lärare i idrott och hälsa och psykologi på Järfälla gymnasium.

Hur får du dina elever att vänta på sin tur?

I regel kan det löna sig att se till att det blir en spridning i turordning och att jag som lärare organiserar det så. Mitt tips till elever som får vänta brukar vara att utnyttja tiden och fundera på om de kanske kommer på något att finslipa på. Det kanske till och med kan vara till fördel att få vänta.

Har du testat någon metod som varit mindre bra?

Massor. Jag har även testat olika metoder för att slumpvis skapa samarbetsgrupper i syfte att höja känslan av någon sorts ”kosmisk rättvisa”. Men faktum är att slumpen inte heller alltid gör den bästa fördelningen. Sett till tid och vinst litar jag mest på rutin, erfarenhet och goda argument.

Vad gör du när du inte hinner med alla elever som är i behov av hjälp? 

Jag försöker prioritera beroende på vad eleverna behöver hjälp med – står processen helt still eller är det fråga om ett mindre problem? Kan en klasskompis eller annan källa hjälpa till? Om det gäller större funderingar brukar jag be eleven komma förbi mig senare eller skriva ett meddelande.

LÄS ÄVEN

Så vill han blåsa nytt liv i orkestrarna

DiMaria: Så behåller vi nyfikenheten för vårt ämne

Forskare vill se fler hemläxor i slöjden

Musiklärarutbildning i otakt med tiden