Prisad idrottslärare uppmanar alla att våga göra fel

Idrottsläraren Eva Bida tog emot Guldäpplets förstapris i slutet av oktober 2023.

Med hjälp av appar och andra digitala verktyg binder Eva Bida samman idrott och hälsa med undervisningen i naturkunskap och andra teoretiska ämnen.
– Allt hänger ihop, säger vinnaren av Guldäpplet.

Hjärtat är ett bra exempel på försteläraren och ITK-pedagogen Eva Bidas syn på undervisning.

– När vi i naturkunskapen jobbar med hjärtat tar vi så klart upp konditionsträning i idrott och hälsa. Jag älskar att ämnesintegrera, säger hon.

I oktober fick Eva Bida lärarpriset Guldäpplet för sitt nytänkande och sitt arbete för att stärka undervisningen med hjälp av digitala verktyg på Torekällsgymnasiet i Södertälje.

Hjärtat symboliserar också hennes arbete på deltid som ITK-pedagog för alla gymnasier i kommunen. Hon hjälper sina kollegor med tekniken i klassrummet så att de kan koncentrera sig på lärandet med digitala verktyg.

– Jag märker att lärarna kan och vill mycket, men alla vågar inte testa de digitala verktygen. Många är rädda för att göra fel. De tror att datorn ska låsa sig och att eleverna kommer att skratta.

Vad säger du för att stärka de kollegor som inte vågar testa?

– Våga skratta med eleverna, våga göra fel. Eleverna uppskattar att man bjuder på sig själv. Jag gör själv fel hela tiden eftersom jag vill testa nytt. När jag gör det tillsammans med eleverna känner de sig delaktiga, säger Eva Bida.

”Lärandet i fokus”

Hon understryker samtidigt att det inte får bli ett självändamål att använda digital teknik i undervisningen.

– För att ta reda på hur eleven lär sig på bästa sätt måste man vara lite av en detektiv. Jag förespråkar inte bara digitala verktyg eftersom analoga kan vara bättre för vissa elever. Det viktigaste är att elevens lärande hamnar i fokus och att alla får samma möjlighet till kunskap. Att hitta dessa individuella verktyg för eleverna kräver att man arbetar relationellt och lär känna eleverna på djupet, utifrån detta är det sedan lättare att hitta rätt verktyg för rätt elev, säger Eva Bida som är förstelärare i idrott och hälsa och även undervisar i naturkunskap på både barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.

Hur kan du använda utmärkelsen Guldäpplet i ditt arbete?

– I Södertälje känner kollegorna mig och vet min kompetens. Men utmärkelsen kan bidra till att jag får ett större nätverk i Sverige och utomlands. På det sättet kan jag hämta inspiration och goda exempel som jag kan förmedla till mina kollegor i Södertälje.

”Först gör vi, sedan analyserar vi”

Eva Bida besökte nyligen Kenya tillsammans med en grupp elever från Södertälje. Där knöt hon kontakter med både lärare och rektorer och hoppas kunna åka dit igen i sommar för att fortsätta dela med sig av sina erfarenheter av hur man kan använda digitala verktyg i undervisningen.

– Lärarna i Kenya har ofta 60–70 elever i en klass. Digitala hjälpmedel kan vara en stor hjälp för dem.

Under pandemin testade Eva Bida att dela ut pulscensorer till alla sina elever i idrott och hälsa på Torekällsgymnasiet. Hon kopplade censorerna till bluetooth och kunde sedan följa elevernas aktiviteter på sin dator.

– Jag märkte snabbt att jag fick med mig många fler elever när undervisningen var digital. De som annars inte vill delta i idrott kunde nu till exempel göra rörelser till musik och filma sig själva där hemma utan att behöva bli sedda av andra. De kunde vara i sin egen bubbla och jobba med sin hälsa, vilket ju är målet med undervisningen på gymnasiet.

Den statistik som kommer via pulscensorerna och andra appar tittar Eva Bida sedan igenom tillsammans med eleverna. En del av siffrorna kan bli underlag till fortsatt arbete i något annat ämne.

– Först gör vi, sedan analyserar vi, säger hon.

LÄS ÄVEN

Vinnaren av Guldäpplet: ”Analoga verktyg bättre för vissa elever”

Nya idrottslärare får en chock när de börjar jobba

Så arbetar idrottslärare med överviktiga barn

Idrottslärarnas krav efter nya motoriklarmet

Bildläraren vill få eleverna att släppa taget