Jag berättar alltid för mina elever om denna aspekt. Att det finns en liten, liten chans att jag rättar snällare när en elev nyligen har hjälpt mig att plocka undan en konbana, skriver idrottsläraren Alexander Skytte.

Nyligen publicerades en artikel i Ämnesläraren med bra tips från forskaren Anders Jönsson om hur lärares betygssättning kan bli mer likvärdig och rättvis. Många av dessa punkter är oerhört bra. Men jag vill problematisera lite av artikeln utifrån vad vi vill uppnå med våra elever och hur vi använder bedömning för att skapa ett bättre arbetsklimat.

Jönsson lyfter att killar generellt får lägre betyg än tjejer för samma prestation. Det ser jag inte som konstigt alls – många gånger är det snarare fullt logiskt. Lärare är också människor, och vi väger in saker i vår bedömning omedvetet, trots att det inte ska göras. Till exempel blir jag strängare mot en elev som generellt presterar på en E-nivå och alltid har gjort det än en elev som generellt ligger på A-nivå. Ett annat exempel är elevens attityd mot mig, uppförande, hjälpsamhet och ordningsstörande beteenden. Detta kommer jag också att väga in vid bedömning. Omedvetet.

Berättar detta för mina elever

Vid det första exemplet – att jag tenderar att bli strängare mot en elev som generellt presterar på E-nivå – anser jag att jag behöver öka min medvetenhet och följa Jönssons tips vid bedömning. Men vid det andra exemplet – att elevernas uppförande påverkar min bedömning – anser jag att dessa punkter även bör kompletteras med något mer.

Jag tycker nämligen att den här psykologiska, undermedvetna processen hos en bedömande lärare är oerhört spännande. Jag tror även att många elever tycker det. Därför berättar jag alltid för mina elever om denna aspekt. Att det finns en liten, liten chans att jag rättar snällare när en elev nyligen har hjälpt mig att plocka undan en konbana. Att jag tänker mer positivt om en elev som hjälper andra, säger snälla saker till mig och sina kamrater.

Att det här KAN, men inte ska, påverka bedömningen.

Bidrar till ett positivt arbetsklimat

Är det fel? Kanske. Men det är så vi människor fungerar, och det tycker jag att jag som lärare bör vara uppriktig med mot mina elever. Dessutom kan elever ofta påverka många av dessa aspekter när de är medvetna om det. Att ge beröm eller hjälpa till är ändå medvetna handlingar varenda unge är kapabla att utföra, i alla fall i viss utsträckning, och att förklara den positiva effekten det kan ha på min bedömning, om än högst omedveten, är enligt mig inte mer än rätt.

Slutligen, för att ingen ska tro att jag aktivt betygsätter elevers ordning och uppförande, vill jag poängtera att mitt mål alltid är att ha en likvärdig och rättvis bedömning där elevens kunskap och färdigheter alltid är i fokus. Jag anser bara att eleverna har rätt att bli medvetna om hur omedvetna processer fungerar hos andra, och hur de kan utnyttja dessa till egen vinning genom att bidra till ett mer positivt arbetsklimat under mina lektioner.

Alexander Skytte är idrottslärare på Skälbyskolan i Järfälla samt författare och föreläsare

LÄS ÄVEN

Skytte: Har elevernas uppförande påverkan på deras betyg?

Skytte: Vi hamnar fel om vi utgår från att elever vill förstöra

Skytte: I början var jag rädd för mina elever

Skytte: Ett skadat finger är inget hinder för att delta på idrotten

Skytte: Barns känslor är äkta – oavsett hur fåniga vi tycker att de är