Jag anser att det inte är mer än rätt att eleverna får känna till att det är så här det kan fungera i huvudet på mig som lärare, skriver Alexander Skytte.

Har ordning och uppförande påverkan på elevens betyg? 

De flesta lärare skulle nog svara nej på den frågan. Det finns inga betygskriterier eller enskilda betyg som är kopplade till ordning och uppförande. Det finns däremot delar i idrott och hälsa som går i linje med detta.

Att till exempel förebygga skador eller att kunna delta i lekar och spel är tydliga delar av det centrala innehållet som går att koppla till ordning och uppförande. En elev som ligger i en nedslagsmatta när andra går över den på en bom når inte så högt i det avseendet. Elever som jagar varandra i salen när det pågår aktiviteter som kräver koncentration och precision gör det inte heller. 

Då får de fler chanser

Det finns en undermedveten psykologisk process hos mig som lärare som gör att ordning och uppförande ändå vägs in när det är dags att sätta betyg. Det är nämligen psykologiskt omöjligt att inte bli påverkad av hur en elev agerar på lektionerna när man bedömer eller rättar. Om man inte gör helt anonyma prov, det vill säga. 

En elev som stannar kvar och hjälper mig att plocka undan efter lektionen, som ger beröm till andra, som försöker och är glad kommer jag undermedvetet att skatta högre. Jag kommer även att ge den eleven fler chanser, för ett dåligt resultat går helt enkelt inte i linje med hur jag uppfattar att eleven är som person. 

Eleverna ska veta detta

En elev som gör tvärtom och blir någon jag behöver hålla koll på kommer jag enklare, undermedvetet, att avfärda. Elevens sämre resultat kommer jag se som en naturlig följd av ett specifikt beteende och elevens goda resultat kommer jag att ifrågasätta. Det är något jag som lärare aktivt behöver tänka på hela tiden och även om jag försöker göra det kan jag känna hur det finns känslor hos mig som tar emot. Att jag agerar subjektivt.

Därför anser jag att det inte är mer än rätt att eleverna får känna till att det är så här det kan fungera i huvudet på mig som lärare. Hjälper ni mig och andra kommer jag undermedvetet att se er från en positiv sida och det kan påverka era omdömen. Det ska inte det, men det kan. Undermedvetet. Och jag anser inte att det här är en dålig sak i sig, för om vi alla hjälps åt att bibehålla ett gott arbetsklimat kommer alla vinna på det i längden. Lektionerna tenderar att bli bättre och det är faktiskt ofta något eleverna kan påverka, om de vill.

Alexander Skytte är idrottslärare på Skälbyskolan i Järfälla samt författare och föreläsare.

LÄS ÄVEN

Ny studie: Flickor trivs nästan lika bra som pojkar på idrotten

Så arbetar idrottslärare med överviktiga barn

Deras elever tar flera kliv i rätt riktning

Bollsporten som får alla att vilja delta