Edholm vill se ändrat fokus i de praktisk-estetiska ämnena

Skolminister Lotta Edholm och bildläraren Terje Adkins Sveriges Lärare. Foto: Linnéa Tammerås och privat

Skolminister Lotta Edholm slår fast att ”de praktisk-estetiska ämnena är viktiga” men tycker att ”fokus ska ligga på hantverksmässiga färdigheter”, inte analys och reflektion. Hon får mothugg från bildläraren Terje Adkins, Sveriges Lärare:
– Vi lärare måste arbeta med bildanalys för att lära barnen att tänka kritiskt framför skärmarna.

De praktisk-estetiska ämnena har varit i ropet under läsåret efter larmen om barn som inte kan klippa rakt eller slå kullerbyttor. Skolminister Lotta Edholm (L) har varit relativt tyst i den här debatten. Hur ser hon på dessa ämnens roll i dag? Hon avböjer en intervju, men svarar skriftligen på våra frågor.

Hur har du reagerat på dessa larm om barns bristfälliga grov- och finmotorik?

– Det är en mycket oroande utveckling. Jag har hört rapporter om barn som inte ens kan gå baklänges. En dålig motorik påverkar självfallet även handskriftsförmågan. Jag tror att skärmarna är en delförklaring. Det är därför vi gör så mycket nu för att få bort den ogenomtänkta användningen av elevdatorer och paddor i förskola och skola.

Vilken roll har skolan för att stärka barnens motorik?

– En viktig roll, men även föräldrar har ett stort ansvar. Jag vill se skolgårdar där barnen springer av sig på rasten och tillbringar mindre tid stillasittande med sina mobiler.

I debatten om motoriken handlar mycket om de praktisk-estetiska ämnena. Men vi hör dig sällan tala om dem?

– När vi nu gör om läro- och kurs­planerna ska utgångpunkten vara ämnenas karaktär och vad som är central kunskap inom just det ämnet. I de praktisk-estetiska ämnena bör fokus ligga på praktiska och hantverksmässiga färdigheter och förmågor, snarare än på analyser och reflektion.

Experter med erfarenhet av de praktisk-estetiska ämnena finns inte med bland ledamöterna i er läroplansutredning. Varför?

– Jag vill börja med att slå fast att de praktisk-estetiska ämnena är viktiga. Jag välkomnar den diskussion vi nu ser där fler röster höjs för att uppvärdera praktisk kunskap. Experterna i läroplansutredningen har en bred kompetens. Och utredningen har ett mycket tydligt uppdrag att inhämta synpunkter från berörda aktörer och organisationer, givetvis innefattar det experter med kunskap om de praktisk-estetiska ämnena.

”Det är oacceptabelt”

Lotta Edholm betonar också att i rege­ringens ”omfattande reformarbete är de praktisk-estetiska ämnena inte nedpriori­terade, de ingår som viktig delmängd i flera olika utredningar”. 

Lärare i praktisk-estetiska ämnen har larmat om brist på utrustning och ändamålsenliga lokaler. Din kommentar?

– Det är oacceptabelt att de inte får rätt förutsättningar att bedriva en utbildning av hög kvalitet. Vi behöver därför reglera skolans kvalitetsfaktorer, såsom lärarnas undervisningstid samt tid till för- och efterarbete. Detta bereds nu i Regeringskansliet.

Bildläraren Terje Adkins har läst minist­erns svar:

– Det är glädjande att man strävar efter att få in fler hantverksmässiga moment, men det kan inte göras på bekostnad av att kunna hantera de digitala också. Vi lärare i praktisk-estetiska ämnen kan lära barn att arbeta kreativt och problemlösande med digitala medier så att de inte bara blir konsumenter framför skärmarna.

Han menar att bildanalys är viktigare än någonsin.

– En enorm mängd bilder sköljer över barnen, från reklam till propaganda. Vi måste stärka deras förmåga att analysera dem.

LÄS ÄVEN

Flera vinster när elevernas arbeten visas upp

Dubbel vinst när kulturskolan turnerar med bokbussen

Så ska hon driva kulturskollärarnas viktigaste frågor

DiMaria: Så behåller vi nyfikenheten för vårt ämne