Vinnaren av Guldäpplet: ”Analoga verktyg är bättre för vissa elever”

”Det finns verktyg som alla borde ha tillgång till”, säger läraren Eva Bida som tilldelats Guldäpplet 2023. Bilderna från resan med klassen till Kenya. Foto: Bo Helmersson och privat

Hon fick Sveriges finaste pris för sitt sätt att använda IT i undervisningen.
Men årets Guldäppletvinnare använder lika gärna papper och penna.
– Tekniken får inte bli ett självändamål. För vissa elever är det bättre med analoga verktyg, säger läraren Eva Bida.

Om eleverna har svårt att sitta still – låt dem röra på sig. Södertäljeläraren Eva Bidas är säker på sin sak.

– Bästa sättet att få elever att tappa lusten och kreativiteten är att ge dem en text och ett papper med instuderingsfrågor. Gång på gång – i alla ämnen. Tyvärr alldeles för vanligt.

Eva Bidas är förstelärare i idrott och hälsa på yrkesgymnasiet Torekällgymnasiet i Södertälje. Och lärare på Barn- och fritidsprogrammet. Och på vård- och omsorgsprogrammet. Och i Naturkunskap.

80 procent har särskilda behov

– Jag arbetar också på deltid som IKT-pedagog (informations- och kommunikationsteknik) för samtliga gymnasieskolor i Södertälje kommun där jag bland annat driver den gymnasiegemensamma IKT-gruppen samt utvecklar den digitala undervisningen på gymnasierna.

Ja, hon har en egen diagnos: Adhd och autism.

– Jag fick veta det för ett par år sedan. Diagnoserna kompletterar varandra. Adhd ger mig energin och idéerna och autismen är en broms som skapar ordning och reda. När jag själv gick i skolan fick jag utveckla egna sätt för att studera. I Södertälje är utmaningarna stora men samtidigt satsas det väldigt mycket på att lösa det. Det passar mig perfekt.

Utmaningarna består bland annat i att 80 procent av Evas elever har särskilda behov och att de saknar gymnasiebehörighet från grundskolan. Den undervisningsformen passade dem inte. På Torekällgymnasiet har de fått tillbaka lusten.

– Jag arbetar mycket med värdeskapande lärande. Hälsoprojekt för seniorer, öppen förskola, rörelseprojekt för skolbarn och utlandspraktik. Learning by doing, alltså.

Eva Bida med sin klass under esan till Kenya. Foto: Privat

Värdeskapande lärare går i korthet ut på att eleverna får använda sina kunskaper för att skapa något av värde för andra. Att ta hand om barn eller seniorer, till exempel. Utbildningen upplevs då mer meningsfull.

På ett barnhem i Kenya fanns ett riktigt behov. Evas elever åkte nyligen dit och praktiserade i tre veckor. De kom tillbaka som nya människor. Mer vuxna, säger de själva.

Så använder de det digitala

Men priset, Guldäpplet, ska ju tilldelas den som bäst använder IT i undervisningen?

– Det är viktigt att eleverna dokumenterar fortlöpande och då använder vi OneNote för detta ändamål. Där kan eleverna på olika sätt dokumentera med text, bild, video och ljud. Här finns även olika assisterande teknik för eleverna. Allt blir samlat på ett ställe och det blir tydligt för eleven vad som förväntas.

– Jag som lärare kan snabbt ge fortlöpande formativ bedömning både på det dokumenterade, men även på direkta insatser under projektet.

Årets pristagare till lärarpriset Guldäpplet tillsammans med dagens värdar: Nedre raden fr v: Eva Bida, Janni Karlsson och Andrey Shupliakov. Övre raden fr v: Alexandra Blomberg, Robert Fahlgren och Peter Becker. Foto: Bo Helmersson.

Teknik är inte ett självändamål för Eva Bidas.

– För att ta reda på hur eleven lär sig på bästa sätt måste man vara lite av en detektiv. Jag förespråkar inte bara digitala verktyg eftersom analoga kan vara bättre för vissa elever. Det viktigaste är att elevens lärande hamnar i fokus och att alla får samma möjlighet till kunskap, det är så vi får en likvärdig skola. Att hitta dessa individuella verktyg för eleverna kräver att man arbetar relationellt och lär känna eleverna på djupet, utifrån detta är det sedan lättare att hitta rätt verktyg för rätt elev.

”Differentiering i det oändliga”

Men det finns verktyg som alla borde ha tillgång till, säger Eva Bidas.

– Assisterande teknik har alla elever nytta av, jag använder upplästa texter för alla mina elever. Alla lär sig bättre av att både kunna läsa och lyssna på texten samtidigt. Office365 har även väldigt många hjälpmedel för eleverna med bland annat talsyntes.

Vid examinationer kan eleverna få göra en egen serie, digitalt eller analogt, podd, film, ljudinspelning, filmad redovisning för de som inte tycker om att redovisa inför klassen, dans, sång, instruktionsfilm för barn, teater, spel...

– Det finns differentiering in i det oändliga, så inspirerande!

Robert Fahlgren, vice ordförande för Sveriges Lärare och prisutdelare, reflekterar över Guldäpplets pristagare som förebilder för olika sätt att arbeta:

– Det vi ser i år hos pristagarna är att de är digitalt kompetenta lärare som tänker på helheten i elevernas utveckling. Kompetens kopplat till knopp och kropp, hälsa och trygghet. Ett kollektivt tillsammansarbete där vilka framsteg man som elev och lärare åstadkommer ligger i fokus, inte de digitala verktygen, säger han.

Lärarpriset Guldäpplet

Årets pristagare:

  • Eva Bida, förstelärare i Idrott och hälsa samt lärare inom Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Naturkunskap på Torekällgymnasiet i Södertälje samt på deltid som IKT-pedagog för samtliga gymnasieskolor i Södertälje kommun. 

Delad andraplats:

  • Janni Karlsson, förskollärare och IT pedagog på förskolan Skogsgläntan i Kil, som från och med i somras arbetar som universitetsadjunkt på Karlstads universitet. 
  • Andrey Shupliakov, Matematik-, NO- och Tekniklärare, arbetar med årskurs 4-6 på Nya Elementar i Stockholm. 

Guldäpplejuryns särskilda pris, som delas ut till en eller flera personer, oftast utanför lärarkåren, som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier:

  • Per Dahlbeck, universitetsadjunkt på fakulteten för lärande och samhälle på Malmö Universitet och utvecklingssekreterare på Pedagogisk Inspiration i Malmö stad. 
  • Caroline Engvall, författare, journalist och föreläsare. 
  • Per Falk, utvecklingsledare på Sektorn för Lärande och Bildning i Sundbybergs kommun och processledare på Kvasar Makerspace samt lärare på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. 
  • Fredrik Söderlund, central utvecklare för Västerås förskolor.

Guldäpplet delas ut till en lärare som: ... förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne.

Sveriges Lärare är samarbetspartner till Guldäpplet.

LÄS MER: Barnläkarnas uppmaning: Skärmstopp för små barn