Hon föreslås bli Sveriges Lärares nya ordförande

Anna Olskog föreslås av valberedningen att bli ny ordförande för Sveriges Lärare.
Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Anna Olskog föreslås av valberedningen att bli ny ordförande för Sveriges Lärare.

Anna Olskog, grundskollärare från Umeå, föreslås av en enig valberedning att bli Sveriges Lärares nästa ordförande.
– Jag är glad och hedrad över att vara valberedningens förslag, säger hon.

Sveriges Lärares valberedning har presenterat sitt förslag till ny förbundsstyrelse inför förbundets första kongress, som hålls i Norrköping den 21–24 maj 2024.

Som ny ordförande föreslås Anna Olskog, 52. Hon arbetar just nu på mellanstadiet på en F–6-skola i centrala Umeå och har arbetat som lärare sedan 1994.

– I större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag varit klasslärare på låg- och mellanstadiet. Just nu har jag en roll där jag är knuten till en mellanstadieklass och undervisar där jag behövs som mest. Jag arbetar en dag i veckan i skolan. Övrig tid arbetar jag fackligt.

– Om jag får kongressens förtroende är jag redo att ta rollen som förbundsordförande och leda vårt nya förbund. Det är ett stort och ansvarsfullt uppdrag som jag tillsammans med den nya förbundsstyrelsen kommer att ta mig an med full kraft. Vårt nya fackförbund har verkligen kapacitet att göra skillnad och jag kommer att arbeta hårt för att förverkliga detta. Jag känner mig kallad.

”Jag ville påverka”

Hur började ditt fackliga engagemang?

– När jag studerade, men även när jag var ny som lärare, hade jag en del engagemang. 2013, efter att jag sagt upp mig från en skola utan att ha något jobb att gå till och lyckades få anställning på en annan, beslutade jag mig för att bli arbetsombud.

– Jag ville påverka och få rätt saker att hända för lärarna på skolan. Min fackliga glöd kommer nog ytterst ifrån min vilja att ställa saker till rätta och parera felaktiga beslut som drabbar lärarna och ytterst våra elever. Året efter blev jag invald i styrelsen för Lärarförbundet i Umeå.

Vad är din styrka som facklig ledare?

– Fackligt arbete är ett lagarbete. Det handlar om att kroka arm med andra. Att leda Sveriges Lärare, oavsett om det är lokalt i Umeå eller på förbundsnivå, är helt och hållet ett lagarbete och laguppställningen spelar såklart roll. Det som jag tycker är så otroligt häftigt med fackligt arbete är den betydelse vi har för varandra i våra olika roller, och det är på det sättet som vi får bra och rätt saker att hända.

– Jag vill driva på förändringar som förbättrar för lärare och studie- och yrkesvägledare. Jag vet ju att det går när vi gör det tillsammans.

Fakta Anna Olskog

 • Född: 1971.
 • Fackliga uppdrag: Sitter i förbundsstyrelsen för Sveriges Lärare. Har bland annat varit ordförande för Sverige Lärare i Umeå och Lärarförbundet i Umeå.
 • Familj: Man, tre barn, ett barnbarn och en livlig hund.
 • Bor: I Sävar två mil norr om Umeå där hon även är uppvuxen.

Det finns de som tycker att facket borde bli tuffare?

– Det är ett fullt rimligt krav som är ett direkt eko på den frustation och tuffa arbetsbelastning som många har. Man vill få ordning på situationen. 

– Sedan är det en värdering i vad som ligger i att vara tuff. Men det är klart att vi har mycket att göra.

Är det ett problem att den fackliga organisationsgraden är väsentligt lägre i privata skolor och förskolor än offentliga?

– I stället för att se det som ett problem ser jag det som en möjlighet. Det gör vi kan bli ännu starkare. Ju fler vi blir, desto starkare röst får vi. Där har vi också ett jobb att göra.

En del av lösningen

Är svensk skola inne i en brytningstid?

– Hela omvärldssituationen är både oförutsägbar och svår. Jag menar att lärare i både förskola och skola och syvar är en del av lösningen som gör att vi kan komma till rätta med en del av de problem som vi ser i samhället idag.

Som?

– Till exempel den högaktuella gängkriminaliteten. Förskola och skola kan göra ett stort och förebyggande arbete som i slutändan är både billigare och bättre för samhällsbygget. Men så länge man bara har kortsiktig politik, som ibland kan benämnas som plakatpolitik, får vi inte tillräckliga satsningar på förskolan och skolan.

Regeringen satsar i vårändringsbudgeten drygt en halv miljard kronor på skolan. Räcker det?

– Nej. Som det är det nu håller både förskola och skola på att utarmas.

– Det behövs ett systemskifte för att lösa många av de problem som vi har inom förskolan och skolan. Det räcker inte med förändringar på marginalen. Bland annat behöver lärarnas status återupprättas, reglering av undervisnings- och planeringstid, begränsning av gruppernas storlek och en rättvis lönesättning.

Det gör hon på fritiden

Anna Olskog anser att det är även avgörande med ett statligt huvudansvar för skolan och att vinst- och marknadsskolan avskaffas.

– Skolan är betjänt av breda och sammankopplade reformer där man tar ett rejält grepp om hela systemet. Det behövs blocköverskridande överenskommelser med framförhållning. Som det är nu hanteras skolan inom ramen för fyraårsperioder. Det fungerar inte. Vi behöver ett långsiktigt politiskt agerande baserat på vad vi vill åstadkomma för våra barn och elever.

Vad har du för fritidsintressen?

– Jag gillar att vara ute och röra på mig, gärna tillsammans med andra. Jag har sprungit sju maraton och gjort en svensk klassiker.

Var det simningen som var värst?

– Nej, jag tyckte att cyklingen var mest utmanande.

Valberedningens ordförande Monica Karlsson säger i en kommentar:

– Det förslag som vi nu presenterar för kongressen är väl avvägt och genomarbetat utifrån de valberedningsdirektiv som tagits fram på uppdrag av tidigare kongress och förbundsmöte. Vi är övertygade om att förslaget kan skapa stabilitet och en bra start in i framtiden för Sveriges Lärare.

Övre raden från vänster: Robin Smith, Pia Rizell, Anna Carlsson, David Gustafsson, Ellen van Lokhorst, Fredrik Andersson, Fredrik Björkman. Nedre raden från vänster: Glenn Castenbladh Rafors, Helena Dübeck, Ingrid Pihl, Madeleine Eriksson, Mia Kempe, Mikael Forsberg, Sandra Asp Axelsson.

Hela förslaget till ny förbundsstyrelse för Sveriges Lärare:

Förbundsordförande

 • Anna Olskog, mellanstadiet Umeå (kommunal sektor)

1e vice förbundsordförande

 • Robin Smith, gymnasiet Stockholm (privat sektor)

2e vice förbundsordförande

 • Pia Rizell, förskolan Örebro (kommunal sektor)

Förbundsstyrelseledamöter

 • Anna Carlsson, högstadiet Härryda (kommunal sektor)
 • David Gustafsson, lågstadiet Stockholm (kommunal sektor)
 • Ellen van Lokhorst, kulturskolan Värmdö (kommunal sektor)
 • Fredrik Andersson, högstadiet Sjöbo (kommunal sektor)
 • Fredrik Björkman, gymnasiet Malmö (kommunal sektor)
 • Glenn Castenbladh Rafors, SYV högstadiet Härryda (kommunal sektor)
 • Helena Dübeck, gymnasiet Uppsala (kommunal sektor)
 • Ingrid Pihl, högstadiet Piteå (kommunal sektor)
 • Madeleine Eriksson, högstadiet Jönköping (kommunal sektor)
 • Mia Kempe, lågstadiet Sigtuna (kommunal sektor)
 • Mikael Forsberg, specialpedagog högstadiet Gävle (kommunal sektor)
 • Sandra Asp Axelsson, förskolan Borlänge (kommunal sektor)

Nya styrelser i de tre nationella skolformsföreningarna för Sveriges Lärare:

Ordförande nationell skolformsförening förskolan

 • Petra Hultqvist, förskolan Jönköping (kommunal sektor)

Ledamöter nationell skolformsförening förskolan

 • André Juhlin, förskolan Västerås (kommunal sektor)
 • Anna-Mia Nilsson, förskolan Göteborg (kommunal sektor)
 • Ann-Christine Jansson, förskolan Örebro (kommunal sektor)
 • Cecilia Bross, förskolan Stockholm (kommunal sektor)
 • Jenny Bandhede, förskolan Uddevalla (kommunal sektor)
 • Johan Eckman, förskolan Malmö (kommunal sektor) 

Ordförande nationell skolformsförening grundskolan

 • Yvonne Mosling, mellanstadiet Arvika (kommunal sektor)

Ledamöter nationell skolformsförening grundskolan

 • Eva Löfquist, mellanstadiet Stockholm (kommunal sektor)
 • Fredrik Blad, högstadiet Nybro (kommunal sektor)
 • Henrik Lindmark, högstadiet Skellefteå (privat sektor)
 • Jenny Johansson, högstadiet Ale (kommunal sektor)
 • Pontus Larsson, fritidshem Karlstad (kommunal sektor)
 • Ronnie Ripgården, högstadiet Kungsbacka (kommunal sektor)

Ordförande nationell skolformsförening gy/vux

 • Anne Pihlo, gymnasiet Borås (kommunal sektor)

Ledamöter nationell skolformsförening gy/vux

 • Anders Westermark, gymnasiet Sigtuna (kommunal sektor)
 • Daniel Johnson, gymnasiet Malmö (kommunal sektor)
 • Frida Hagelin, gymnasiet Kungsbacka (kommunal sektor)
 • Jonas Appelgren, gymnasiet Båstad (kommunal sektor)
 • Lillemor Malmbo, vuxenutbildningen Umeå (kommunal sektor)
 • Yvonne Stenmark, vuxenutbildningen Göteborg (kommunal sektor)

LÄS MER:

Åsa Fahlén: ”Jag är stolt över det vi åstadkommit”

Johanna Jaara Åstrand: ”Nytt ledarskap viktigt”

Så byggs pusslet till nya Sveriges Lärare: ”Helheten viktig”