Så läggs pusslet till nya Sveriges Lärare: ”Helheten viktig”

Pia Rizell och Robin Smith är föreslagna som andre vice respektive förste vice ordförande för Sveriges Lärare.
Foto: Robban Andersson och Johanna Säll

Pia Rizell och Robin Smith är föreslagna som andre vice respektive förste vice ordförande för Sveriges Lärare.

Pusslet som bildar styrelseförslaget för Sveriges Lärare är lagt av många bitar.
– Viktigast i vårt uppdrag som valberedning har varit att se till helheten och spegla förbundets sammansättning i våra förslag, säger valberedningens ordförande Kerstin Lindberg.

I maj röstar Sveriges Lärares kongress om valberedningens förslag till ny styrelse.

– En mängd parametrar har vägts in, såsom representativitet avseende olika yrkesgrupper, huvudmän och demografiska aspekter. Vi har även strävat efter att hålla en balans från tidigare förbundstillhörighet, samtidigt som både erfarenhet och förnyelse behövs, säger valberedningens ordförande Kerstin Lindberg, i ett pressmeddelande.

De blir vice ordförande

Robin Smith, gymnasielärare i Stockholm inom privat sektor, är föreslagen som ny vice ordförande för Sveriges Lärare.

– Den bärande idén bakom Sveriges Lärare är att vi ska åstadkomma något bättre för alla medlemmar och medlemsgrupper. Vi har skaffat oss förutsättningar för att nå dit, men vi är inte där ännu. Ju större förbund man har desto större är risken att styrelsen kommer långt ifrån medlemmarna – men vi har den energi som krävs för att hålla samman, säger han.

Pia Rizell, förskollärare i Örebro inom kommunal sektor, är valberedningens förslag till andre vice ordförande.

– Det är hedrande med alla nomineringar jag fick och att valberedningengav mig sitt förtroende, det är superspännande och ansvarsfyllt som bara den. Och sen får man hoppas på kongressens förtroende, säger hon.

Nästa steg för nya förbundet

Pia Rizell vill stärka facket med hjälp av medlemmarna.

– Det viktigaste är att skapa medansvar och engagemang hos alla medlemmar i landet, för att bli det starka förbund vi ska vara. Laget är riktigt, riktigt viktigt, så det handlar mycket om samtal med medlemmar både med och utan förtroendeuppdrag, säger hon.

Men det finns också viktiga organisatoriska steg att ta, säger Robin Smith.

– Vi måste säkra att de nationella skolformsföreningarna landar rätt och får en tydligare roll, att förbundet blir ännu mer relevant för medlemmar i statlig sektor och vi behöver stötta riksorganisationerna för privat och statlig sektor, säger han.

Styrelsen ska motsvara de direktiv som kongress och förbundsmöte tagit fram.

Anna Olskog.

– Det förslag som vi nu presenterar för kongressen är väl avvägt och genomarbetat utifrån de valberedningsdirektiv som tagits fram på uppdrag av tidigare kongress och förbundsmöte. Vi är övertygade om att förslaget kan skapa stabilitet och en bra start in i framtiden för Sveriges Lärare, säger valberedningens ordförande Monica Karlsson, i ett pressmeddelande.

”Det handlar om värdighet”

Robin Smith säger att uppdraget känns ”jättehedersamt”.

– Villkorsfrågor låter så torrt men i grunden handlar det om värdighet, att få möjligheten att göra ett gott arbete i stället för att trasas sönder av ett omöjligt uppdrag. Att få delta i det fackliga arbetet i en framskjuten position, det känns väldigt meningsfullt, säger Robin Smith.

Övre raden från vänster: Robin Smith, Pia Rizell, Anna Carlsson, David Gustafsson, Ellen van Lokhorst, Fredrik Andersson, Fredrik Björkman. Nedre raden från vänster: Glenn Castenbladh Rafors, Helena Dübeck, Ingrid Pihl, Madeleine Eriksson, Mia Kempe, Mikael Forsberg, Sandra Asp Axelsson.

Hela förslaget till ny förbundsstyrelse för Sveriges Lärare:

Förbundsordförande

 • Anna Olskog, mellanstadiet Umeå (kommunal sektor)

1e vice förbundsordförande

 • Robin Smith, gymnasiet Stockholm (privat sektor)

2e vice förbundsordförande

 • Pia Rizell, förskolan Örebro (kommunal sektor)

Förbundsstyrelseledamöter

 • Anna Carlsson, högstadiet Härryda (kommunal sektor)
 • David Gustafsson, lågstadiet Stockholm (kommunal sektor)
 • Ellen van Lokhorst, kulturskolan Värmdö (kommunal sektor)
 • Fredrik Andersson, högstadiet Sjöbo (kommunal sektor)
 • Fredrik Björkman, gymnasiet Malmö (kommunal sektor)
 • Glenn Castenbladh Rafors, SYV högstadiet Härryda (kommunal sektor)
 • Helena Dübeck, gymnasiet Uppsala (kommunal sektor)
 • Ingrid Pihl, högstadiet Piteå (kommunal sektor)
 • Madeleine Eriksson, högstadiet Jönköping (kommunal sektor)
 • Mia Kempe, lågstadiet Sigtuna (kommunal sektor)
 • Mikael Forsberg, specialpedagog högstadiet Gävle (kommunal sektor)
 • Sandra Asp Axelsson, förskolan Borlänge (kommunal sektor)

LÄS ÄVEN: 

Hon föreslås bli Sveriges Lärares nya ordförande

Johanna Jaara Åstrand: ”Nytt ledarskap viktigt”

Åsa Fahlén: ”Jag är stolt över det vi åstadkommit”