Efter bråk och stök – så fick de ordning på sin skola

Lina Malmgren och Anette Almström Kovacic har sett en positiv utveckling på Murgårdsskolan i Sandviken efter flera år med bråk och konflikter. Foto: Tobias Sterner

Efter en längre tid med bråk och stök fick personalen på Murgårdsskolans högstadium i Sandviken nog.
– Med hjälp av bland annat heltidsmentorer, hemklassrum och erfarna lärare har det blivit mycket lugnare och tryggare på skolan, säger Sveriges Lärares arbetsplatsombud Lina Malmgren.

Murgårdsskolan (F–9) ligger i de centrala delarna av Sandviken. Högstadiet är fyrparallelligt. Eleverna kommer från såväl ekonomiskt välmående villakvarter som socialt utsatta bostadsområden. Några pendlar in från landsbygden.

Under flera år hade skolan ett skamfilat rykte och svaga elevresultat. Det var emellanåt stökigt, bråkigt och konfliktfyllt mellan olika elevgrupper och elever. Även lärare utsattes för hot och våld.

Det hände att utomstående ungdomsgäng tog sig in på skolan för att göra upp.

– Vid ett tillfälle fick vi begära ett skyddsstopp. Skolan stängdes och eleverna skickades hem, berättar Lina Malmgren som undervisar i bild och hemkunskap och är Sveriges Lärares arbetsplatsombud på skolan.

– Tidvis kändes det jobbigt och otryggt att som lärare röra sig ute i korridorerna bland eleverna.

Hög tid för förändring

Har du blivit hotad eller attackerad?

– Det har hänt att jag blivit knuffad när jag försökt avstyra bråk mellan elever. En gång blev jag det rejält.

Anette Almström Kovacic arbetade tidigare på skolan som lärare i svenska, SO och idrott, men är sedan ett par år tillbaka fackligt engagerad på heltid som ordförande och huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Sandviken.

Sveriges Lärares arbetsplatsombud Lina Malmgren. Foto: Tobias Sterner

Hon berättar att lärarna och den dåvarande skolledningen för ungefär sju år sedan bestämde sig för att det var hög tid för en förändring. 

– Vi har sedan dess arbetat systematiskt med att förbättra ordningen och tryggheten. En tidig åtgärd var att införa hemklassrum där i princip all undervisning sker, förutom i ämnen som kräver speciallokaler. Eleverna har dessutom sina skåp alldeles i närheten, vilket har minskat springet och ökat lugnet.

Ökade undervisningstiden

Det har även införts heltidsmentorer som bland annat ansvarar för kontakten med elevernas föräldrar, tar hand om utvecklingssamtal, svarar för en del dokumentation och reder ut eventuella bråk mellan eleverna. 

Mentorernas rum ligger i den delen av skolan där eleverna ofta befinner sig när de har rast.

– För att finansiera satsningen på heltidsmentorer ökades lärarnas undervisningstid, säger Anette Almström Kovacic.

– Som lärare var jag till en början emot förändringen, men som fackligt ombud var jag för. När vi räknade på det visade det sig att en stor del av läraruppdraget var mentorsrelaterat.

Anette Almström Kovacic, ordförande och huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Sandviken och Sveriges Lärares arbetsplatsombud Lina Malmgren. Foto: Tobias Sterner

Det har även införts ett mobilförbud för eleverna på skolan. Telefonerna samlas in på morgonen för att lämnas tillbaka efter den sista lektionen på eftermiddagen.

– Även det har bidragit till ökat lugn och mindre stök. Tidigare kunde både elever och lärare ibland känna en oro över att bli smygfilmade. I en del fall publicerades filmerna på sociala medier, vilket upplevdes som kränkande, berättar Lina Malmgren som har arbetat 21 år på skolan.

I samband med en ombyggnad fick skolan en ny huvudentré som i dag är den enda ingången och det har underlättat kontrollen över vilka som rör sig i lokalerna.

”Tryggheten har ökat”

För några år sedan gjorde Lina Malmgren på uppdrag av Sandvikens kommun en utvärdering av vad de olika åtgärderna lett fram till.

– Resultatet är mycket positivt. Tryggheten bland eleverna har ökat precis som kunskapsresultaten.

Enligt undersökningen har även lärarnas arbetsmiljö blivit mycket bättre.

– Vad jag vet är det ingen som vill gå tillbaka till hur det fungerade tidigare. Numera är det hur trevligt som helst att vara ute i korridorerna bland eleverna. 

– Det är få lärare som slutar, vilket är bra för elevernas resultat. Det är många som har med sig ganska så svaga kunskaper när de börjar här.

Murgårdsskolan i Sandviken. Foto: Tobias Sterner

Eleverna på Murgårdsskolans högstadium kommer från flera olika skolor i Sandvikens kommun. 

Fram till för några år sedan hölls mellanstadieklasserna i stor utsträckning ihop när det var dags för årskurs sju. Numera blandas klasserna, vilket till en början väckte en del protester från främst föräldrar.

– Jag tror att det är bra för elevernas utveckling att gå tillsammans med klasskamrater med olika bakgrund och förutsättningar, säger Lina Malmgren som är orolig för hur besparingar på Sandvikens skolbudget ska påverka Murgårdsskolan.

– Det finns en rädsla för att det blir nedskärningar som kan förstöra det som vi har uppnått. Det är många som har arbetat länge för att förbättra elevresultaten och tryggheten.