Nytt avtal klart för Sveriges lärare

Sveriges Lärares ordföranden Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand.

Fackförbundet Sveriges Lärare och arbetsgivarparten Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona har kommit överens om ett nytt avtal.
Det nya avtalet ger en löneökning på 3,3 procent.

Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén säger i en kommentar:

– Trots det tuffa ekonomiska läge som kommun- och regionsektorn befinner sig i är siffran tillbaka i löneavtalet. Det är helt i linje med vad Sveriges Lärare har krävt.

– Att avtalet är ettårigt innebär att vi behöver ha ett högt tempo med att göra verkstad av det. Det innebär också att vi redan nu blickar framåt mot 2025 och vad som då kan göras för att ytterligare förbättra villkoren för förskollärare, lärare och studie- och yrkesvägledare i alla skolformer och verksamheter. 

LÄSTIPS: EXTRA: Det här betyder nya avtalet för dig

Ett steg framåt

Åsa Fahlén menar att det nya avtalet innebär steg framåt.

– Inte minst kopplat till skrivningarna kring dimensioneringen av planeringstid och för- och efterarbete i förhållande till undervisningen. Nu startar det lokala arbetet med att göra verklighet av avtalet och se till att alla arbetsgivare följer det.

När det nuvarande avtalet gick ut den sista mars i år hade parterna inte kommit överens med resultat att förhandlingarna fortsatte ytterligare en tid.

– Detta avtal ger oss ett nytt verktyg för att med gemensam kraft förbättra lärares löner, arbetsmiljö, utveckling och inflytande på alla nivåer, något som också ökar kvaliteten i undervisningen, säger Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand. 

”Ökar trycket på SKR”

– Den skenande arbetsbelastningen orsakad av nedskärningarna måste få ett stopp. Vi kommer nu på alla nivåer angripa den underfinansiering som våra medlemmar möter i skola, förskola och fritidshem och med full kraft påverka för att rätta till det som gått snett i svensk skolpolitik. 

Överens om avtalet hök24: Sten Nordin, vice ordf i SKR:s förhandlingsdelegation, Ulf Olsson ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation, Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand, ordföranden för Sveriges Lärare.

Johanna Jaara Åstrand betonar att fler måste vilja bli och förbli lärare. 

– Med avtalet ökar vi trycket både på SKR och regeringen för att se till att det blir så och för att alla lärare ska få tillgång till kvalitativ och kontinuerlig kompetensutveckling. Det är avgörande för Sveriges framtid. 

Så säger motparten

Ulf Olsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation, säger i en kommentar:

− Vi och Sveriges Lärare har tagit ansvar för det tuffa ekonomiska läget. Vi är också överens om ett antal viktiga strategiska frågor som vi ska arbeta med under avtalsperioden.

− Vi är överens med Sveriges Lärare om att sätta igång framåtsyftande diskussioner om arbetstidsreglerna i välfärden. Det kommer handla om ett antal olika insatser, exempelvis hur arbetstiderna kan anpassas för att bättre klara bemanning och kvalitet samtidigt som arbetstiderna är hållbara ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Avtalet omfattar cirka 200 000 anställda i kommunal och regional verksamhet. Det gäller från den 1 april och löper till och med den 31 mars 2025.

Nyheterna i HÖK 24

LÄS MER:

EXTRA: Det här betyder nya avtalet för dig

Hon föreslås bli Sveriges Lärares nya ordförande

Så läggs pusslet till nya Sveriges Lärare: ”Helheten viktig”