Så påverkas löner och arbetstid av nya avtalet

Sveriges Lärares förhandlingschef Mathias Åström.

Det nya avtalet för Sveriges lärare innebär löneökningar enligt det så kallade märket.
– Men också skärpta skrivningar om att tid för undervisning, planering och för- och efterarbete ska dimensioneras i förhållande till varandra, säger Sveriges Lärares förhandlingschef Mathias Åström.

På onsdagskvällen kom Sveriges Lärare och arbetsgivarsidan med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona överens om ett nytt avtal. HÖK 24, som det nya avtalet på det kommunala avtalsområdet heter, är ettårigt.

– Vi har återinfört siffror i löneavtalet. Lönerna ska i år öka med minst 3,3 procent, säger Mathias Åström.

LÄSTIPS: EXTRA: Nytt avtal klart för Sveriges lärare

Ingen huvudman får alltså lägga sig under 3,3 procent.

– Det har varit en viktig punkt för oss i förhandlingarna och en säkerhet. Vi har ju sett hur en del kommuner har agerat tidigare.

– 3,3 procent är ett tvingande golv. Men ska kommunerna klara rekryteringsutmaningen måste de ha högre ambition än så. 

Individuell lönesättning

Alla kommunalt anställda lärare är dock inte garanterade minst 3,3 procent i lönehöjning.

– Nej. 3,3 procent avser kollektivet, den samlade löneökningen. Precis som tidigare gäller individuell lönesättning.

Varför garanteras inte alla en viss löneökning?

– Erfarenheten från hela arbetsmarknaden är att individgarantier kostar väldigt mycket förhandlingsmässigt, samtidigt som de ofta ger ganska lite till var och en. 

– Är det så att någon får en väldigt liten löneutveckling kan vi stödja medlemmen och lyfta med arbetsgivaren och kräva svar på vad det beror på och vad som kan göras för att det ska bli en ändring, till exempel kompetensutveckling. Det tror jag dessutom på sikt är en betydligt kraftfullare insats.

Gäller från 1 april

De nya lönerna gäller retroaktivt från och med 1 april i år, detta oavsett när den lokala löneöversynen blir klar.

Mathias Åström säger att en annan viktig punkt i det nya avtalet handlar om lärares arbetstid, framför allt om förhållandet mellan undervisningstid å ena sedan och tid för planering samt för- och efterarbete å den andra. 

– Där är skrivningarna betydligt skarpare än tidigare och innebär att de båda delarna ska dimensioneras i förhållande till varandra och i förhållande till övriga arbetsuppgifter i samband med tjänsteplanering. Mer undervisningstid ska innebära mer tid till planering samt för- och efterarbete och mindre tid till andra arbetsuppgifter inom ramen för den arbetstid som lärare har. 

– Vi är överens med SKR att man lokalt i varje kommun ska komma överens om principerna för hur dimensioneringen ska se ut.

Tror du verkligen att det också blir så överallt?

– Kommunerna är tvingade att följa avtalet och i lokala förhandlingar med oss sätta kriterierna. Orsaken att det i avtalet inte finns någon centralt normerande siffra är att förutsättningarna kan variera stort beroende på bland annat ämne, nivå och liknande.

Trepartssamtal med staten

Enligt avtalet ska Sveriges Lärare tillsammans med SKR inleda trepartssamtal med staten kring lärarförsörjning och lärares rätt till kompetensutveckling, där införandet av ett professionsprogram för förskollärare och lärare är huvudnumret, säger Mathias Åström.

– Vi är överens med SKR om att lönesättningen idag brister i legitimitet och måste förbättras och utvecklas. Varje lärare ska både känna att det finns en förklaring till den lön som hen har även och förstå den förklaringen. Så är det inte idag. Det är ett av flera arbeten som centrala parter kommer dra igång inom kort för att inleda arbetet med HÖK 25.

Nyheterna i HÖK 24

LÄS MER:

EXTRA: Nytt avtal klart för Sveriges lärare

Hon föreslås bli Sveriges Lärares nya ordförande

Så läggs pusslet till nya Sveriges Lärare: ”Helheten viktig”