De sågar budgetförslaget: ”Det är ingen satsning”

Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, och Linnea Lindquist, skoldebattör och biträdande rektor, anser att en halv miljard är för lite för den pressade skolan.

Regeringen skjuter till en halv miljard till skolan i vårändringsbudgeten.
– Inte på långa vägar så mycket som behövs när förskollärare och lärare förlorar sina jobb, säger Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén.

Under söndagen stod det klart att regeringen föreslår en halv miljard kronor på skolan i sin vårändringsbudget.

– Den höga inflationen har inneburit ökade kostnader för kommunerna. För att minska risken att inflationen på ett negativt sätt påverkar förutsättningarna för barn och elever att få den utbildning och det stöd de har rätt till föreslår regeringen att en halv miljard kronor tillförs i vårändringsbudgeten för 2024, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson, i ett pressmeddelande.

”Återigen för lite”

Sveriges Lärare har av samma orsaker krävt 4 miljarder kronor.

– Det är positivt att regeringen uppmärksammar skolan. Men det är återigen för lite. Vi räknar med att det krävs två miljarder för att bromsa effekterna av nedskärningarna och två miljarder för att höja lärarnas löner, säger Åsa Fahlén.

Enligt regeringen motsvarar summan kostnaden för 1 350 lärartjänster.

77 000 per skola

Linnéa Lindquist, skoldebattör och biträdande rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg, har räknat ut att förslaget skulle innebära 77 000 kronor per grundskola.

– Det är klart att alla pengar är bra och vi behöver resurser. Men det funkar inte så att det blir 1 350 lärare. En massa rektorer sitter med omställningar och omplaceringsutredningar, processer som tar ett halvår. Det påverkas inte av de här pengarna, säger Linnéa Lindquist.

Problemet är att det handlar om tillfälliga pengar, för 2024.

– Politiker vill göra snabba poänger, men det här är ingen satsning. Vi behöver ramhöjande pengar, över tid, säger Linnea Lindquist.

Så svarar regeringen på kritiken

Skolminister Lotta Edholm (L) svarar Vi Lärare:

– Vi är medvetna om att tillskottet inte är en mirakelkur som helt kommer att lösa den svåra situationen, men det är ett ekonomiskt tillskott som ändå kan hjälpa en hel del.  Kommunerna, som har huvudansvaret för finansieringen av skolan, har också ett stort ansvar, skriver Lotta Edholm i ett mejlsvar.

Åsa Fahlén säger att förskollärare och lärare gör sitt bästa varje dag.

– Men förutsättningarna är på många håll omöjliga. Först skars kringtjänsterna, som till exempel elevassistenter, bort. Nu ser vi att förskollärare och lärare förlorar jobbet. Och det är katastrofalt att barn och elever i ännu lägre utsträckning möts av legitimerad personal i förskola och skola.

– En elev i andra klass kan inte vänta på pengar i två år för att lära sig det grundläggande, att läsa och räkna, säger Åsa Fahlén.

Regeringen presenterar vårändringsbudgeten 15 april.

LÄS ÄVEN: 

1,12 miljarder till skolan i regeringens budget

Regeringens budget: ”Svek mot lärarna”

DOKUMENT: Så vill ministern förändra skolan