1,12 miljarder till skolan i regeringens budget

Regeringen aviserar höjda bidrag för stärkt likvärdighet och pengar till SFI för flyktingar från Ukraina i budgeten för 2024.

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (tidigare känt som likvärdighetsbidraget) förstärks med 850 miljoner kronor. Det gör att bidraget kommer att uppgå till närmare 7,5 miljarder kronor för 2024.

– Många skolor är just nu i en tuff situation med ökade kostnader. För att alla elever ska få en bra skolgång krävs extra resurser till de skolor som behöver det allra mest. Regeringen ser därför till att fler skolor får möjlighet att bland annat anställa mer personal, säger skolminister Lotta Edholm.

Utöver det föreslår regeringen att 165 miljoner kronor per år avsätts under en treårsperiod för att göra arbetsmiljön och arbetsvillkoren bättre för de lärare som arbetar i skolor med socioekonomiska utmaningar. I och med den föreslagna ökningen kommer statsbidraget att omfatta 570 miljoner kronor 2024–2026 och därefter 405 miljoner kronor per år.

SFI ska förstärkas med 109 miljoner varav 80 är öronmärkta för personer från Ukraina som befinner sig i Sverige med skydd av EU:s massflyktsdirektiv.

– En förutsättning för att personer från Ukraina ska få delta i sfi är att de har de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden och kunskaper i svenska språket. Därför är det viktigt att även dessa personer får tillgång till sfi, säger utbildningsminister Mats Persson.

Totalt uppgår de hittills föreslagna budgetändringarna till 1,12 miljarder kronor.

Samtidigt gör Sveriges Lärare bedömningen att staten och kommunerna tillsammans behöver skjuta till 28 miljarder kronor till skola och utbildning.

– Läget är akut. I kommun efter kommun sker nu stora nedskärningar på skola och utbildning. Därför är det viktigt i dagsläget att staten hjälper kommunerna med finansieringen i den här situationen. En rejäl höjning av det generella statsbidraget till kommunerna är avgörande för att stoppa nedskärningarna.  Det skulle behövas en nivåhöjning på åtskilliga miljarder kronor, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande Sveriges Lärare.

I en färsk enkätundersökning som Sveriges Lärare har gjort uppger 94 procent av lärarna att de är oroliga för nedskärningar. Drygt 6 av 10 uppger att nedskärningar redan skett på deras skolor.

LÄS MER:

Nedskärningarna fortsätter – fler lärare i protest

Lärarnas larm: Så drabbas vi av nedskärningarna

Skolans stålbad: ”Ekonomin får gå före skollagen”