Skolledarna: ”Utbildning är ingen lyxartikel!”

”Det jag håller i min hand är skollagen”, inledde Henrik Fröling, ordförande för Sveriges Skolledare i Karlstad, sitt tal under manifestationen. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Henrik Fröling, ordförande för Sveriges Skolledare i Karlstad, fokuserade i sitt tal på kostnaderna som besparingarna kommer att innebära.
– Om man bortser från den enskilda individens lidande så är det samhället som får betala för utanförskapet.
Här är talet – ord för ord:

LÄS ÄVEN:

”Det här som jag håller i min hand är skollagen.

I skollagen står det att alla barn ska ges det stöd och stimulans som de behöver för att nå så långt som möjligt. Och det, det är det rektor som är ytterst ansvarig för.

Här är kommunallagen. I den står det att en kommun ska hushålla med sin ekonomi. Och just nu är det väldigt tydligt att Karlstads politiker sätter kommunallag före skollag. De sätter ekonomi före barn och elevers rätt till stöd och utbildning.

Utbildning är ingen lyxartikel i en kommun. Det är en grundläggande samhällsfunktion som är reglerad i lag och förordning. Den här!

Men Karlstads politiker agerar nu som om skollagen är en slags önskelista som kan åsidosättas i kärva tider. Med den här!

Över 1 000 personer samlades i Karlstad för att manifestera mot nedskärningar inom skola och förskola. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Effekterna av de nedskärningar som nu är beslutade kommer drabba barn, elever och medarbetare. Men på sikt kommer de att drabba alla. För förskola och skola är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn Karlstad har mot utanförskap, kriminalitet och ökade klyftor.

Om man bortser från den enskilda individens lidande så är det samhället som får betala för utanförskapet. Fem år av försenat inträde på arbetsmarknaden kostar ett samhälle 3 miljoner kronor. Per individ! Ett livslångt utanförskap blir mångdubbelt mer kostsamt!

Man får vara ordentligt naiv för att tro att de nedskärningar som nu sker kommer spara några som helst kronor.

Henrik Fröling i vimlet av de över 1000 personer som manifesterade i Karlstad. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Bra kvalitativa förskolor och skolor är en investering som behöver göras även under ekonomiskt tuffare tider. För vare sig vi betalar eller inte så kommer konsekvenserna alltid med en prislapp. En prislapp som vi alla kommer att få vara med och betala.

Sveriges Skolledare ställer oss solidariskt med alla lärare och övrigt skolpersonal och säger nej.

Nej till de nedskärningar som nu kommer att drabba alla barn, elever och medarbetare i Karlstad.

Nej till oansvariga politiker som väljer att sätta en lag framför en annan.

Och nej till det framtida Karlstad där vi inte längre investerar i våra barn och unga.

Tack för ordet.”