Skolan stängdes akut – idag mår lärarna bättre på jobbet

Fredrik Andersson är Sveriges Lärares huvudskyddsombud i Sjöbo.
Foto: Christian Örnberg

­Fredrik Andersson är Sveriges Lärares huvudskyddsombud i Sjöbo.

För drygt ett år sedan akutstängdes Färsingaskolan i Sjöbo. Ansvariga kunde inte längre garantera säkerheten för vare sig elever eller personal.
– I dag är situationen på skolan helt annorlunda, säger ­Fredrik Andersson, Sveriges Lärares huvudskyddsombud.

Efter en höst och vinter med våld, skadegörelse och hot mot lärare och annan skolpersonal lämnade huvudskyddsombuden strax före sportlovet i fjol in en begäran om skyddsstopp.

Tre hemmagjorda ”bomber” som några elever tillverkat blev droppen. En exploderade på skolgården, en annan i ett omklädningsrum och en tredje utanför skolområdet.

En fackligt aktiv lärare liknade skolan vid ”en krigszon”.

I en arbetsmiljöenkät som Sveriges Lärare genomförde kort före skydds­stoppet uppgav flera lärare att de hotats av vårdnadshavare, nära hälften att de blivit påhoppade fysiskt eller trakasserade av elever, sju av tio att de har drabbats av olika hälsoproblem och nästan alla att deras arbetsbelastning var för hög.

Nya positiva svar

Strax före årets sportlov gjordes en ny arbetsmiljöenkät. Resultatet visar på flera positiva förändringar även om det återstår en del att göra.

– I dag är arbetsmiljön mycket bättre, precis som trivseln och hälsan bland personalen. Sjukfrånvaron har minskat rejält. Den uppgivenhet som tidigare fanns existerar inte längre, berättar Fredrik Andersson.

– Om en elev gör något som den inte får göra får det numera konsekvenser. Det finns en organisation som fångar upp vad som har hänt och agerar. Tidigare fanns inte riktigt det.

Drog i bromsen

Personaltätheten har också ökat. 

– Från kommunens sida har man satsat tid, uppmärksamhet och pengar på att få i gång skolan igen.

Var det rätt att lägga ett skyddsstopp?

– För ett år sedan var det många lärare som var på väg in i utmattning. Elever höll sig hemma från skolan. Det hade blivit ännu värre om vi inte dragit i bromsen. Nu i efterhand är vi väldigt nöjda med att vi gjorde det.

Har det vänt?

– Ja, men vi är ännu inte där vi vill vara. Det återstår en hel del arbete.

För tre år sedan blev Färsingaskolan Sjöbos enda hög­stadium. På skolan går det cirka 440 elever. Foto: Christian Örnberg

Färsingaskolan är ett högstadium med cirka 440 elever. Förra läsåret hade skolan, enligt Skolverkets statistik, 37,5 lärartjänster. 41,2 procent av lärarna (omräknat till heltidstjänster) var legitimerade och behöriga i minst ett av de ämnen som de undervisade i.

58,9 procent av de elever som i fjol gick ut årskurs nio uppnådde kunskapskraven i alla ämnen. En stor del av eleverna kommer från hem med svag utbildningsbakgrund. Andelen nyanlända och elever med utländsk bakgrund är låg.

– När vi förr utannonserade tjänster fick vi ibland inga behöriga sökande alls. Nu får vi sökande som både är behöriga och erfarna. 

Färre obemannade lektioner

Fredrik Andersson berättar att antalet obemannade lektioner har minskat rejält. 

– I fjol hade vi i medel drygt åtta per dag. Fram till sportlovet i år låg vi i genomsnitt på 0,8.

Under jullovet installerades det ett 50-tal övervakningskameror i skolan.

– De har bidragit till att det är mycket lugnare i korridorerna, mindre bråk och skadegörelser. I dag hinner man ofta ganska direkt laga något som går sönder. Det gjorde man inte tidigare.