Bomber och våld mot lärare – facket stänger skolan

På Färsingaskolan i Sjöbo larmar Helene Olofsson, Sveriges Lärare, om hög arbetsbelastning, hot och våld. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Skadegörelsen har blivit vardag. Precis som vikariebristen och sjukskrivningarna.
När elever på Färsingaskolan detonerade en hemmagjord bomb i ett omklädningsrum fick huvudskyddsombuden nog och utfärdade skyddsstopp.
– Här ser ut som en krigszon, säger Helene Olofsson, Sveriges Lärare.

LÄS ÄVEN: Sveriges Lärare stänger problemskola i Sjöbo

En färsk personalenkät visar skrämmande siffror:

  • En absolut majoritet av lärarna på Färsingaskolan vill byta jobb så fort de hittar ett annat.
  • De dras med hot från vårdnadshavare.
  • Nära hälften har blivit påhoppade fysiskt eller trakasserade av elever.
  • Mer än hälften uppger att de blivit verbalt trakasserade.
  • Arbetsbelastningen är hög eller mycket hög för 33 av 35 undervisande lärare.
  • 24 av 35 rapporterar stressrelaterade besvär med hälsan.

Lärarlösa lektioner

Varje dag genomförs 20 lärarlösa lektionspass, eftersom det saknas vikarier.

– Eleverna får inte sin undervisning. Och lärarna som är kvar går på knäna eftersom de får göra allt annat också, säger Helene Olofsson.

Nu utfärdar Sveriges Lärare skyddsstopp och kommunen får fram till början av vecka 10 på sig att lösa situationen.

Under de två skoldagarna före sportlovet erbjuder skolan fjärrundervisning.

– Här ser ut som en krigszon, eleverna kortsluter elkablar, de slår sönder toaletterna så andra elever inte kan gå på toaletten. Så idag beslutade vi oss för att stänga, säger Helene Olofsson.

Enligt henne handlar det om en liten gruppering som ställer till stora problem och skolan polisanmäler händelserna.

– Men många gånger vet vi inte vem som gjort vad och då går det inte att polisanmäla. Och med bristen på lärare så finns det inte folk som kan notera, säger hon.

”Situationen är ohållbar”

Färsingaskolan har varit utan ordinarie rektor i ett år. Nu har skolchefen hoppat in.

– Det blir en ohållbar situation. Hon är varken här eller där och orkar inte med, säger Helene Olofsson.

Förvaltningschefen Ninda Wegbratt Menkus kommer direkt från mötet med Sveriges Lärare. 

– Vi hade redan en plan med facket lokalt, så fokus är att göra mer av de planserade insatserna tillsammans med dem och hitta en gemensam väg framåt. Under de senaste månaderna har vi haft ett intensifierat arbete med socialtjänst och polis, om allt från konkreta insatser med enskilda elever till att se över lokalerna, säger hon.

Konflikt pågår parallellt

Parallellt pågår en konflikt mellan Sveriges Lärare och huvudmannen gällande en omorganisation, där sex rektorer får nya tjänster som biträdande rektorer.

– Förändringar är alltid smärtsamma. Även positiva förändringar. Jag och fackförbundet har olika roller och olika uppdrag och vi kommer inte alltid att vara överens, men jag vill hitta samverkan, säger Ninda Wegbratt Menkus.

Sveriges Lärare menar dock att förtroendet är förbrukat.

– De tar inte hand om rektorerna. Och vem söker sig till en kommun där man inte har personalpolitik? Vi har tappat tilliten till förvaltningschefen fullständigt för man samverkar inte med oss. Det blir inte bra för någon. Droppen har urholkat stenen och nu går det inte längre, säger Helene Olofsson.

Sjöbo kommun och Sveriges Lärare håller sitt första möte under onsdagen.

LÄS ÄVEN:

Efter krismötet – så ska de vända kaosskolan

Lärarna larmade om kaos på skolan redan före jul

Skolan i toppen av dystra listan om arbetsmiljö