Skolan i toppen av dystra listan om arbetsmiljö

Sveriges Lärares huvudskyddsombud Carina Lidberg utfärdade skyddsstopp i Kiruna. Det är några saker hon skulle vilja att skyddsombuden fick bättre hjälp med av facket. BILD: Linnéa Tammerås

Skolan ligger i anmälningstoppen när det gäller arbetsmiljöproblem. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket.
– Jag skulle inte göra något annorlunda, säger Carina Lidberg, Sveriges Lärares huvudskyddsombud i Kiruna som stängde mellanstadiet på Nya Raketskolan.

LÄS ÄVEN: Här äts lärarna upp av industrin

Under 2022 gjordes 103 skyddsombudsstopp i Sverige. Skyddsombuden går helt enkelt in och stoppar verksamheten när den riskerar att utgöra fara för liv och hälsa för de anställda.

Av dessa 103 stopp gjordes 14 inom utbildningssektorn.

Carina Lidberg, huvudskyddsombud för Sveriges Lärare i Kiruna, drog i bromsen när lärarbristen gjorde jobbet omöjligt för lärarna på mellanstadiet på Nya raketskolan.

– Det är inget jag hade gjort annorlunda idag, det gick inte att fatta något annat beslut. Men jag var inte beredd på mediauppmärksamhet, säger hon.

Branschen med flest stopp

Värstingbranschen är vård och omsorg, med 44 skyddsstopp.

Carina Lidberg har några önskemål för skyddsombuden inom nyfödda Sveriges Lärare.

– För mig gick det bra, men det finns många som inte är bekväma med media. Så det borde finnas medieträning, mallar för själva anmälan och juridiskt stöd för hur man knyter problemen på skolan till Arbetsmiljöverkets föreskrifter, säger Carina Lidberg.

Skolbranschen ligger också högt när det gäller så kallade 6:6a, begäran om åtgärder från skyddsombud.

Nyligen kunde Vi Lärare berätta om att Sveriges Lärare på Internationella engelska skolan (IES) sedan december 2021 gjort fem sådana begäran rörande olika enheter inom Internationella engelska skolan.

LÄS ÄVEN: Sveriges Lärare: ”Därför anmäler vi IES-skolorna”

Totalt gjordes 485 sådana anmälningar till Arbetsmiljöverket under 2022, 56 av dessa rörde skolan.
En 6:6a innebär att skyddsombudet kan kräva åtgärder av arbetsgivaren enligt paragrafen i arbetsmiljölagen. En sådan gjorde även Carina Lidberg i december 2021.

– Jag kommer att följa upp åtgärderna. Det finns alltid möjlighet att lämna in en ny 6:6a, säger hon.
Om arbetsgivaren inte genomför åtgärderna kan skyddsombudet anmäla vidare till Arbetsmiljöverket, som i sin tur kan kräva åtgärder.

Flest anmälningar kommer från grundskolan F-9, den största åldersgruppen.

Skyddsstopp – branscherna i topp

Skyddsstoppen inom utbildning 2022

(2021 inom parentes)

Förskolan: 3 (2)

F-9: 9 (6)

Studieförberedande gymnasium: 1 (3)

Gymnasial yrkesutbildning: 0 (0)

Branscherna med flest skyddsstopp

Vård och omsorg, sociala tjänster: 44 (32)

Utbildning: 14 (13)

Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring: 9 (7)

Transport och magasinering: 13 (22)

Begäran om åtgärd (6:6a) inom utbildning 2022

Förskolan: 9

F-9: 41

Studieföreberedande gymnasial utbildning: 3

Branscherna med flest 6:6 a

Vård och omsorg, sociala tjänster: 165 (149)

Offentlig förvaltning och försvar, obligatorisk socialförsäkring: 57 (56)

Utbildning: 56 (77)

Källa: Arbetsmiljöverket

LÄS ÄVEN: Larmet: 200 skolor kan tvingas stänga