Sveriges Lärare: ”Därför anmäler vi IES-skolorna”

Jessica Fryksten, ordförande för Sveriges Lärare IES, berättar om bristande arbetsmiljöarbete på flera av Internationella engelska skolans enheter. ”Vi har många exempel på skolor där det blivit bättre och rektorerna ser det positiva med att samarbeta med oss.”

Internationella engelska skolan i Landskrona blev ökänd för sina ”toapass”. För Sveriges Lärare är den bara en av fyra problemskolor inom IES när det gäller arbetsmiljö. Nu vill facket se en nationell standard.

LÄSTIPS: Forskarens jobb: nya knep mot jobbiga föräldrar

Ett ”toapass” är en skylt som eleverna tvingas att bära för att få gå på toaletten under lektionstid. Påfundet har retat föräldrar till elever på skolan i Landskrona.

Enligt en artikel i Aftonbladet avstår elever från toalettbesök eftersom det känns pinsamt att märka ut sig i korridoren.

Vårdnadshavare kontaktar facket

Men föräldrar från Landskrona har också hört av sig till Jessica Fryksten, ordförande för Sveriges Lärare IES i andra frågor. Det rörde en serie artiklar som Helsingborgs Dagblad publicerade om arbetsmiljön på skolan.

Kritiken har bland annat rört det föräldrar och elever upplever som godtyckliga avstängningar av elever, att 20 anställda slutat under kort tid samt att rektorn enligt tidningen efterforskat vem som hört av sig till pressen.

Föräldrarna kontaktar facket för att de inte vill att fler lärare ska sluta.

Skolan är en av fem inom koncernen där Sveriges Lärare bestämt sig för att upprätta en 6:6 a, en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö, sedan ett drygt år tillbaka. 

De övriga anmälda skolorna är Hässelby, Täby, Sundbyberg och Uppsala, varav IES Uppsala riskerar böter med 100 000 kronor.

Bristerna hos skolorna är likartade, enligt fackförbundet.

Så drabbas lärarna

Enligt Sveriges Lärares anmälningar drabbas lärare av panikångest, hinner inte gå på toaletten och blir uppringda även om de vabbar eller är sjuka.

– Det finns inga rutiner för uppföljning, personal vet inte hur man gör tillbudsrapporter, vi i facket måste påminna arbetsgivaren samt visa hur man gör anmälningar om arbetsskada. Det är vi som måste kalla till skyddskommittémöten. När de fackliga gör detta får vi ett motstånd, i stället för samarbete, säger Jessica Fryksten.

Anmälan gällande just Landskrona skickades aldrig in eftersom skyddsombudet slutat. Det har också varit svårt att rekrytera nya ombud, eftersom rollen varit utsatt, enligt Jessica Fryksten.

Hur är det att arbeta fackligt inom din koncern?

– Det är tufft. Men vi har ombud på nästan varenda skola så det finns mycket att göra och då blir det stimulerande och man utvecklas av att lära sig så mycket. Det gör att vi får starka ombud. Och vi har många exempel på skolor där det blivit bättre och rektorerna det positiva med att samarbeta med oss. Som i Täby, till exempel.

IES pressansvarige vill helst vänta med att svara på frågor tills beslut kommer från Arbetsmiljöverket. Men HR-chefen Catarina Friborg svarar på mejl.

Hur ser företaget på att det under relativt kort tid förekommit fyra stycken 6:6 a gällande arbetsmiljön på era skolor?

– Vi välkomnar förslag på att utvecklas och möjligheten att gemensamt arbeta kring detta. Vi samarbetar löpande med personal och skyddsombud i vårt systematiska kvalitetsarbete på våra skolor. När Arbetsmiljöverket har gjort sin bedömning i respektive fall, kommer vi att ta till oss eventuella rekommendationer i det fortsatta arbetet med att säkerställa en bra arbetsmiljö för samtliga anställda på var och en av våra skolor.

Facket menar att det saknas rutiner för bland annat avvikelserapportering och hantering av arbetsskador. Finns det nationella riktlinjer för arbetet med arbetsmiljön?

– Vi har processer, rutiner och system inom IES för att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljön är viktig för oss och det finns alltid saker vi kan göra bättre och utveckla vidare. Det är uppenbart att dialogen med skyddsombud har brustit i dessa fall.
Nu inväntar vi Arbetsmiljöverkets svar för att utifrån dessa fortsätta att utveckla ett gott samarbete med skyddsombuden, med fokus på en god arbetsmiljö för alla medarbetare, skriver Catarina Friborg.

Arbetsmiljöverkets besked om Uppsala, Hässelby och Sundbyberg väntas inom kort.

LÄS ÄVEN: 

Så förlorade lärarna sina legitimationer