Forskning: Nya knep mot ”jobbiga” föräldrar

Forskaren Eva Klope sa tillsammans med professor Maria Hedlin undersöka metoder för att hantera komplicerade föräldrakontakter.

Lärare vittnar om att gränslösa föräldrar vuxit till ett arbetsmiljöproblem.
Ett nytt forskningsprojekt ska ta fram fungerande metoder för att hjälpa lärare och rektorer.

Lärare vittnar om orimliga föräldrakrav på allt från ledigheter till högre betyg.

Frågan har vuxit till att bli ett arbetsmiljöproblem inom skolan vilket Arbetsmiljöverket uppmärksammat. En undersökning från dåvarande Lärarförbundet (nu Sveriges Lärare) visar att varannan lärare drabbas av orimliga krav från vårdnadshavare.

Nu har Eva Klope, lektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, och Maria Hedlin, professor vid institutionen för didaktik och lärares praktik vid samma lärosäte fått 3 531 000 kronor från Afa försäkring för att ta fram verktyg som kan stötta lärare.

Eva Klope vill nyansera bilden av föräldrakontakterna.

– Lärares föräldrakontakter är jätteviktiga för barns skolframgång och många studier är gjorda med det perspektivet. Och det tycker lärare fortfarande ­– men det förekommer också kontakter som är jobbiga att hantera. Man behöver nyansera bilden, säger hon.
Det saknas helt enkelt forskning på området.

Fram till 2025 ska de två forskarna ta fram ett underlag som kommer att vara fritt för skolor och organisationer att använda.

Berättar om egna erfarenheter

Först ska forskarduon intervjua en grupp lärare och rektorer, målet är en kvalitativ undersökning där skolanställda får beskriva sina erfarenheter.

– Både om de kontakter som fungerat väl och de som kan vara besvärliga att hantera. Om man har strategier för hur man avgränsar föräldrakontakterna så att de inte går ut över lärares hälsa. Man skulle kunna tänka sig att det ser olika ut. I tidigare studier har vi noterat att en sådan sak som att ha en arbetstelefon skiljer sig åt mellan arbetsplatser. Har man inte en sådan kanske man behöver lämna ut sitt privata nummer och då blir det svårare att skilja arbetstid från fritid, säger Eva Klope.

Sedan väntar intervjuer med elever och föräldrar om deras förväntningar.

Samt en studie av 50 skolors systematiska arbetsmiljöarbete för att se om och hur frågan tas upp.

”Vill prata med dem som vet hur arbetet är”

Slutakten är en workshop där deltagarna använder sig av samtligt underlag för att resonera sig fram till metoder och verktyg som kan fungera.

– Vi behöver prata med dem som vet hur arbetet verkligen är och vilka verktyg man skulle kunna tänka sig för att främja lärarnas hälsa. Vi presenterar resultat och ett diskussionsunderlag och sedan jobbar vi fram konkreta verktyg som kan användas av skolor och organisationer för att förebygga riskerna, säger hon.

Projektet ”Lärares gränslösa föräldrakontakter – hur en arbetsmiljörisk i lärares arbete kan hanteras och avgränsas” löper fram till 2025.