Så förlorade lärarna sina legitimationer

Sett till antalet legitimationer totalt är det ett fåtal lärare som blir av med sina efter Lärarnas ansvarsnämnds beslut.

Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) har dragit in nio legitimationer och delat ut 15 varningar till lärare under 2022. Detta är vanligaste orsakerna.

Av de nio lärare som fått sina legitimationer indragna under 2023 har sex personer gjort sig skyldiga till olika former av sexualbrott.

Bland de varningar som LAN delat ut för året handlar nio av 15 om lärare som misshandlat sina elever.

Då blir lärare varnade

– Det finns två typsituationer, det är lärare som döms för sexualbrott. I absoluta tal är det väldigt få, men det händer då och då. Och då blir det återkallelse. Det andra typfallet är att det händer något i skolmiljön och lärare blir dömda för ringa misshandel och då brukar det bli fråga om en varning, säger LAN:s ordförande Lars Dirke.

Själv är han domare vid Arbetsdomstolen, övriga ledamöter representerar olika delar av skolväsendet; lärare på olika nivåer, rektorer, skolledare, någon från utbildningsdepartementet.

Nämnden brukar vara enig.

– Vi har ungefär ett drygt hundratal beslut och vid ett tillfälle har vi haft en skiljaktig ledamot, säger Lars Dirke.

Så kan lärare söka igen

Lärare som får sin legitimation indragen kan ansöka om en ny efter en viss tid och med underlag som styrker personens lämplighet.

– Vi har egentligen bara en lärare som blivit av med sin legitimation och som ansökt om att få tillbaka den. Det sa nämnden nej till, det hade inte gått tillräckligt lång tid och läraren kunde inte styrka sin lämplighet, säger han.

En varning innebär att lärarens senast kända arbetsgivare informeras.

– I sig innebär det ingenting. Det är en varning i den mening att upprepat beteende kan leda till en återkallelse, säger Lars Dirke.

Återkallade legitimationer – detta hände

Återkallade lärarlegitimationer

Manlig lärare: dömd för sexuellt ofredande av elev.

Manlig lärare: dömd för barnpornografibrott.

Manlig lärare: dömd för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt ofredande mot elever på skolan.

Manlig lärare: olämpliga meddelanden till elever utanför skoltid.

Manlig lärare: trots flera insatser fortsätter han att uppträda nedsättande och bete sig olämpligt mot elever.

Manlig lärare: trots stödinsatser fortsätter läraren att visa grov oskicklighet, till exempel en oförmåga att planera och genomföra undervisning.

Manlig lärare: dömd för sexuellt ofredande av elev.

Manlig lärare: dömd för sexbrott mot barn.

Manlig lärare: flera fall av sexuellt ofredande mot elever på skolan.

Lärarna som fick varningar

Manlig förskollärare, dömd för ringa misshandel av barn.

Manlig lärare, dömd för ringa misshandel av elev.

Kvinnlig lärare, dömd för ringa misshandel.

Manlig lärare, dömd för misshandel och olaga tjänsteman i en situation som kan kopplas till arbetet.

Kvinnlig lärare, visat på både olämplighet och oskicklighet.

Manlig lärare, ringa misshandel och ofredande av elev.

Manlig lärare, olämpligt beteende.
Kvinnlig förskollärare, uppvisat olämpligt och oskickligt beteende i förhållande till barnen på förskolan.

Kvinnlig lärare, brister bland annat i bemötande av vårdnadshavare.

Manlig lärare, ringa misshandel.

Manlig lärare, reagerar aggressivt och inte i proportion till elevens beteende.

Kvinnlig förskollärare, misshandel och olaga hot mot barn.

Kvinnlig lärare, mindre skicklig och olämplig.

Kvinnlig lärare, gjort sig skyldig till ringa misshandel.