Kritik mot IES: Brister i undervisning på svenska

Flera av IES-koncernens skolor får kritik för att undervisningen sker på engelska.

Skolinspektionen slår ner på ytterligare en skola inom Internationella engelska skolan-koncernen. Denna gång är det IES Täby – där eleverna inte får tillräcklig undervisning på svenska.

Högst hälften av undervisningen ska ske på engelska. Det skriver Skolinspektionen i sitt granskningsbeslut av IES Täby.

Granskningen visar att undervisningen i svenska och SO sker helt och hållet på svenska, i samtliga årskurser. I övriga ämnen sker hälften av undervisningen, utom i slöjd och hem- och konsumentkunskap, på engelska.

Undervisningen i NO sker helt på engelska.

Bristfälliga kunskaper i svenska

Det innebär, enligt Skolinspektionen, att eleverna riskerar att inte få tillräckliga kunskaper i svenska och att IES Täby inte uppfyller kraven på en engelskspråkig skola.

En granskning av Sveriges television visar att samtliga nystartade skolor inom IES uppvisat samma brister.

Till SVT säger presschefen Lars Anders Johansson att det är Skolinspektionen som ändrat sin tolkning av föreskrifterna.

– Vi har haft en samsyn med Skolinspektionen fram till 2022. Nu kommer vi följa deras nya tolkning av lagen, säger Lars Anders Johansson.

Kräver insatser

För IES Täby kräver Skolinspektionen insatser kring skolans betygsättning. Utredningen visar bland annat att lärare med utländsk utbildning själva satt betyg, trots att de inte är tillsvidareanställda.

Andra brister kring betygssättningen under 2023 är enligt Skolinspektionen att rektor signerat betyg, att det inte heller alltid framgår vem som signerat betyget.

Skolinspektionen kräver därför rättning av bristerna före 24 september 2024, annars kan ”mer ingripande sanktioner komma att aktualiseras”.

Myndigheten kritiserar också att oberhöriga anställs utan tidsbegränsning – och kräver fram till september 2024 att IES ska skicka anställningsbevis och lärarlegitimation för samtliga nyanställda.

Brister i behörighet

Av totalt 89 lärare har 36 legitimation. Av tio undervisande engelsklärare är fem behöriga. Av de tio som undervisar i svenska saknar två legitimation, en väntar på legitimation och en är under utbildning. 

Av de behöriga som undervisar i svenska saknar behörighet i ämnet, och är i stället behöriga i historia, religion och engelska.

I SO undervisar tio lärare – varav en saknar legitimation. Två av de legitimerade lärarna som undervisar i ämnena saknar behörighet i geografi och samhällskunskap.

En annan undervisande lärare saknar behörighet i geografi och religion för sin årskurs, en annan undervisar i religion utan behörighet. Två lärare saknar helt behörighet för SO-ämnena.

Har annonserat efter lärare

Huvudmannen har skickat in kopior av jobbannonser för 2022/23 och 2023/24, totalt 26 annonser. Endast slöjd- och bildlärarannonserna har saknat krav på svensk lärarlegitimation.

Skolans rekryteringsförsök gör att Skolinspektionen bedömer bristerna i behörighet som mindre allvarliga, coh väljer att tilldela skolan en anmärkning.

Presschefen Lars Anders Johansson skriver i ett mejl att IES vill analysera beslutet innan de kommenterar.

LÄS ÄVEN:

Granskning: IES-skolor bryter mot tillståndet

Nya kravet på IES: Lärare i engelska ska vara behöriga