Nya kravet på IES: Lärare i engelska ska vara behöriga

Skolinspektionen kräver behöriga engelsklärare av Internationella engelska skolan.

Skolinspektionen ger Internationella engelska skolan i Växjö fram till slutet av mars att se till att engelskundervisningen sköts av legitimerade lärare i engelska.
En feltolkning av skollagen, menar IES.

IES menar att en ändrad formulering i skollagen gör att just engelsklärare inte längre omfattas av undantaget i kravet på lärarlegitimation för tillsvidareanställning av utländska lärare.

– Konsekvensen har blivit en tolkning där de engelskspråkiga lärarna undantas från det skolämne där deras modersmål innebär den största komparativa fördelen, skriver presschefen Lars-Anders Johansson, i ett mejlsvar.

Han vill återkomma med sitt svar på Skolinspektionens krav efter en analys.

– Att ha tillgång till lärare med engelska som modersmål är en stor fördel när det kommer till undervisning i engelska språket, fortsätter han.

Huvudmannen hänvisar till lärarbristen och har visserligen annonserat efter behöriga lärare i moderna språk – men inte visat att de söker lärare som är behöriga i att undervisa i engelska.

”Undantaget gäller inte språk”

Lärare med utländsk utbildning som motsvarar den svenska lärarutbildningen kan få tillsvidareanställning för att undervisa på engelska, så länge det inte gäller språk, skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Till Vi Lärare säger myndigheten att det inte skett några lagförändringar, utan att undantaget i legitimationskrav aldrig gällt språk.

Undervisning i engelska ska ske på svenska, och att skolan inte försökt anställa lärare med svensk lärarlegitimation och behörighet i engelska är en brist, slår myndigheten fast i ett nytt beslut.

Nu har IES fram till mars 2024 på sig att anställa behöriga engelsklärare, annars kan hårdare sanktioner vänta från myndigheten.

Skolan ska också redovisa de undervisande lärarnas anställningsavtal och behörighet för att undervisa i engelska.

Fler skolor med samma brist

Skolinspektionen har fattat ett beslut och ett uppföljande beslut om brist när det gäller behörighet i ämnet engelska:

  • IES Sigtuna 
  • IES Värmdö 
  • IES Kungsbacka 
  • IES Växjö 

Samtliga 2022.

Skolinspektionen har fattat ett beslut om brist när det gäller behörighet i engelska:

  • Nordic international school Norrköping 
  • IES Trelleborg 
  • IES Staffanstorp

Samtliga 2022.

Källa: Skolinspektionen

Lärare får intensivutbildning

IES skriver också att de har ett program för sina lärare, som studerar svenska med avsikt att sedan kunna få sin utländska examen validerad, och därmed få behörighet.

Skolan fick även kritik på andra områden granskningen, det gällde bland annat betygsättning och nationella prov, extra anpassningar och särskilt stöd, mottagande och undervisning av nyanlända elever samt arbete med studiero.

Där bedömer Skolinspektionen att det inte längre finns brister.

LÄS ÄVEN:

Fem års kamp – nu lyssnar IES på lärarna

Kravet från Skolverket: 100 procent behöriga lärare