Fem års kamp – nu lyssnar IES på lärarna

Internationella engelska skolan (IES) testar ett rapporteringssystem för olycksfall och andra incidenter, efter skarp kritik från Sveriges Lärare.

I fem år har lärarna krävt ett fungerande inrapporteringssystem för olycksfall på Internationella engelska skolan (IES). Nu drar företaget i gång ett pilotprojekt på sex skolor.
– Det har tagit alldeles för lång tid, säger ordförande Jessica Fryksten, Sveriges Lärare IES.

LÄS ÄVEN: Internationella engelska skolan hotas av nya böter

Arbetsmiljöverket överväger att kräva ett fungerande rapporteringssystem för IES Sundbyberg, efter att Sveriges Lärare lämnat in en begäran om arbetsmiljöåtgärd till myndigheten, en så kallad 6:6 a.

Myndigheten skriver att det kan bli fråga om böter för företaget, skolan i Sundbyberg saknar ett funderande system för att rapportera till exempel olyckor och tillbud.

Så brister arbetsmiljöarbetet 

Inte unikt för skolan i Sundbyberg, menar Sveriges Lärares ordförande inom IES, Jessica Fryksten.

– Det finns inga rutiner. Jag är lärare på IES Gävle, det var ett klassrum som var för varmt och saknade ventilation. Ingen i mitt arbetslag visste hur man gör en tillbudsrapportering. Till slut hittade jag en lapp och fyllde i. Men jag har inte fått någon återkoppling. Det hände i våras. Så det kanske finns ett system. Men om det inte fungerar så spelar det ju ingen roll, säger hon.

Sedan 2018 har nuvarande Sveriges Lärare krävt ett övergripande system för att rapportera olyckor och arbetsskador, till exempel lärare som drabbats av panikångest.

Ska finnas på alla skolor

Nu kommer sex av IES totalt 50 skolor att testköra AFA försäkrings rapporteringssystem, från och med oktober 2023.

Enligt pressansvarige Lars-Anders Johansson är målet att samtliga skolor ska ha tillgång till systemet från och med 2024.

– Det har tagit alldeles för lång tid. Vi har ifrågasatt varför vi skulle behöva testköra det system som redan används på många arbetsplatser i Sverige. Jag tycker att vi borde köra i gång direkt, säger Jessica Fryksten.

Lars-Anders Johansson, som svarar på Vi Lärares frågor på mejl, menar också att det tvärt emot Sveriges Lärares och Arbetsmiljöverkets påpekanden om brister på IES Sundbyberg, finns ett system på varje skola för att rapportera incidenter, olyckor och arbetsskador.

Skyddsombudet: ”Underrapportering”

Ellen Birmingham är skyddsombud på skolan och rapporterade avsaknaden av fungerande system.

– Det saknas information och den information som finns är motsägelsefull, när vi ska rapportera och till vem. Inte ens som skyddsombud så visste jag hur jag skulle göra och det var därför jag valde att rapportera. Och jag tänker att om medlemmarna inte vet vad de ska rapportera och hur och när, då kommer incidenter inte att rapporteras, säger hon.