Internationella engelska skolan hotas av nya böter

Internationella engelska skolan i Sundbyberg riskerar böter efter krav på arbetsmiljöårgärder.

Sveriges Lärares krav på arbetsmiljöåtgärder på Internationella engelska skolan i Sundbyberg kan leda till böter för skolkoncernen.
– Vi vill veta om detta problem finns på fler skolor, säger Jessica Fryksten, Sveriges Lärare IES.

Arbetsmiljöverket kan komma att ställa krav på IES Sundbyberg efter att Sveriges Lärare lämnat in en begäran om arbetsmiljöåtgärder. Krav som kan vara förenade med böter om de inte uppfylls.

Det framgår av en underrättelse som myndigheten skrivit som svar på Sveriges Lärares 6:6 a. En 6:6 a med rötter i bland annat den medarbetarundersökning från 2022 som visar att nära hälften av de anställda inte hinner med sina arbetsuppgifter.

De går på fackets linje

Fackets kritik går bland annat ut på att det saknas system för att rapportera olyckor och tillbud skriftligt.

Jessica Fryksten.

Nu går Arbetsmiljöverket på Sveriges Lärares linje.

– Det är en seger för personalen att Arbetsmiljöverket säger att man inte kan ha muntlig tillbudsrapportering, det är inget tillförlitligt system, säger Jessica Fryksten, ordförande för Sveriges Lärare inom IES.

I skrivelsen står också att ”Arbetsmiljöverket har inte fått ta del av IES rutiner för att utreda ohälsa, olycksfall och tillbud som sker i verksamheten för era anställda, trots att detta har begärts”.

Detta trots att IES under Arbetsmiljöverkets inspektion hävdat att det finns ett sådant rapporteringssystem.

Något som HR-chefen Catarina Friborg även uppgett för Vi Lärare i en intervju.

”Medlemmarna tackar”

– Vårt skyddsombud Ellen Birmingham har precis ringt och berättat att medlemmarna kommer fram och tackar oss för vårt arbete, säger Jessica Fryksten.

Arbetsmiljöverket konstaterar brister i rutinerna kring olyckor och tillbud när det gäller de anställda. Det är otydligt hur lärarna ska anmäla olyckor och tillbud och till vem – vilket myndigheten menar leder till för få rapporter.

Nu kan Arbetsmiljöverket kräva skärpning – efter den 26 juni då skolan ska ha svarat på kritiken.

Gäller flera skolor

Sedan 2022 har Sveriges Lärare lämnat in tre olika begäran om arbetsmiljöåtgärder på skolor inom IES-koncernen.

Utöver Sundbyberg gäller dessa Hässelby och Uppsala.

När det gäller IES Uppsala hotade Arbetsmiljöverket med 100 000 kronor i böter.

Hot som aldrig blev verkställdes, då myndigheten anser att koncernen i det fallet hanterat problemen.

– Vi vill se hela företagets tillbudsrapportering så att vi vet om de här skolorna är undantag eller om det är där problemen upptäcks på grund av modiga skyddsombud, säger Jessica Fryksten.

Vi Lärare söker IES för en kommentar.

LÄS MER:

Fem års kamp – nu lyssnar IES på lärarna

Sveriges Lärare: ”Därför anmäler vi IES-skolorna”