Ny statistik: Här ökar anmälningar om hot och våld

Vi Lärare kartlägger – nya KIA-siffror för flera kommuner.

Antalet anmälningar gällande hot och våld i skolan ökar kraftigt i många kommuner.
– Det kan både bero på att problemen ökar och att lärare och andra har blivit bättre på att anmäla, säger HR-specialisten Jennie Karlsson.

Vi Lärare har begärt ut statistik från kommuner runt om i Sverige avseende de senaste årens anmälningar/rapporter i KIA eller motsvarande informationssystem gällande hot och våld mot lärare och annan skolpersonal i grund- och gymnasieskolan.

I KIA – ett webbaserat informationssystem för arbetsmiljö som många kommuner använder sig av – kan anställda själva anmäla arbetsmiljöproblem, med namn eller anonymt.

Svaret: Anmälningarna ökar

Svaren på Vi Lärares förfrågan visar att antalet anmälningar har ökat, i en del fall mycket kraftigt.

– Jag tror att det dels beror på att problemen har ökat, dels att man har blivit bättre på att rapportera tillbud. Det sistnämnda är mycket bra, säger Jennie Karlsson som är hr-specialist med inriktning arbetsmiljö på Linköpings kommun och som tidigare har arbetat som arbetsmiljöinspektör.

– Alla tillbud bör anmäls. Det gör att vi kan göra bra riskbedömningar och sätta in förebyggande åtgärder.

Fler inspektioner

Jennie Karlsson tror att Arbetsmiljöverkets ökade inspektionsinsatser kan ha bidragit till att anmälningsbenägenheten har stärkts.

– I Linköping arbetar vi mycket med att föra in arbetsmiljöfrågorna i säkerhetsarbetet.

– Hot och våld är ett problemområde. Ett annat kan vara otillåten påverkan, till exempel från vårdnadshavare i samband med beslut eller betygssättning.

Lärare berättar: Så här hotas vi av våra elever:

  • Lärare tar en matkniv från en elev som vägrar sluta skära i matbordet. Eleven svarar med att hugga en gaffel i lärarens lår och siktar därefter mot lärarens ansikte.
  • Under ett samtal om misstänkt fusk häller eleven en flaska vatten över läraren och skriker därefter ”jävla fitta” till henne.
  • När en lärare ber eleven att flytta en stol, svarar eleven med att kalla läraren ”fucking jävla kärring” samt att hon ska hålla käften och att hon ”skulle bli våldtagen om du var på gatan”.
  • Under samtal med skolpersonal om en tidigare incident blir eleven arg och river ner bokhyllor, tavlor och bord. På vägen ut kastar eleven en pall och en stol mot personalen.
  • I samband med att läraren försöker stoppa snöbollskastning inne i skolan blir hen knuffad hårt flera gånger av en elev.
  • En elev som får en tillsägelse av en lärare blir arg och går hem och hämtar en luftpistol. På väg tillbaka till klassrummet blir hen stoppad av en annan lärare och hotar då att döda läraren som delade ut tillsägelsen.
  • En elev slår en dator i ansiktet på en av skolans anställda som bland annat får skador på sina tänder.
  • När en lärare ska avstyra ett bråk mellan två elever attackerar den ena eleven läraren genom att slå hen flera gånger på kroppen och i ansiktet. Bland annat skadas lärarens käke.
  • Under ett samtal mellan läraren och en elev och dennes vårdnadshavare blir eleven arg, skriker åt läraren, sliter loss en papperskorg från väggen och kastar den och vattenflaska på läraren.
  • En elev skallar en lärare som försöka avbryta ett bråk mellan två elever. 

Källor: Sveriges Lärare Stockholm, UNT, SLA, SR, Corren, Norrbottens-Kuriren, Falköpings tidning mfl

Research: David Johansson