Medling kan bli nästa steg i avtalskampen: ”Sätter press”

Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo förklarar hur det går till när medlare sätts in i avtalsförhandlingarna.

Just nu fortsätter samtalen mellan Sveriges Lärare och arbetsgivarna SKR och Sobona. Leder de inte vidare kan det bli fråga om medling.
– Medlare kan vara tuffa mot både fack och arbetsgivare, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Samtidigt som fackförbundet Kommunal varslar om strejk och Vårdförbundet gått till medling, rullar avtalsrörelsen på för Sveriges Lärare. 

Tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona sonderar förhandlingschefen Mathias Åström vägen mot ett avtal.

När ett fackförbund inte kommer överens med arbetsgivaren om ett avtal, kan nästa steg bli att kalla in medlare.

Så skedde innan nuvarande avtalet Hök-21. Då kallades Aida Hadzialic, tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister (S), och Kurt Eriksson, tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet och ledamot i Arbetsdomstolen, in som medlare.  

Sätter press på båda parter

Medling innebär att externa och opartiska personer kommer in i förhandlingen.
Ibland utses de av den statliga myndigheten Medlingsinstitutet – men för Sveriges Lärare som följer ett förhandlingsordningsavtal utser parterna själva medlare.

– Medlare sätter press både på arbetsgivare och fackförbund, sorterar vad som är viktigt och mindre viktigt, hittar konstruktiva lösningar, säger Irene Wennemo.

Hon säger att det vanliga är att välja någon som kan sektorn väl, och som båda parter känner förtroende för.

Kostar mycket med strejk

Medan Vårdförbundet gick direkt till medling efter att ha nekat SKR:s bud, varslar Kommunal om strejk med 5 000 personer uttagna i ett första steg.

– De har lagt ett ganska stort varsel och det har stor effekt, men är dyrt för fackförbundet. Strejk kostar mycket pengar varje dag och en lång strejk är ett stort ingrepp i strejkkassan, säger Irene Wennemo.

14 förhandlingar ifjol

Det vanliga vid medling är att parterna kommer överens.

Under 2023 var Medlingsinstitutet engagerade i 14 förhandlingar, varav en ledde vidare till strejk. Målarna strejkade från den 12 maj och skrev under ett nytt avtal med Måleriföretagen fem dagar senare.

Om flera parallella medlingar pågår inom samma sektor har medlarna kontakt med varandra.

– Det är viktigt att medlarna går i takt så man inte ger något till någon som inte skapar problem för en annan medlare, även om de är självständiga, säger Irene Wennemo.

LÄS MER:

Fackets uppmaning till lärarna om strejkvarslet

Sveriges Lärare säger nej till arbetsgivarnas slutbud

Avtalet: Så fortsätter arbetet för bättre villkor för lärarna

Avtalskampen – här är parternas viktigaste krav

Stor guide: Avtalsrörelsen – så funkar den