Sveriges Lärare säger nej till arbetsgivarnas slutbud

Slutbudet från SKR och Sobona avslås av Sveriges Lärare. På bilden Sveriges Lärares förhandlingschef Mathias Åström och SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg.

Sveriges Lärare säger nej till slutbudet från arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Detta efter att förbundsstyrelsen gått på avtalsdelegationens linje.
Det blir därmed inte något nytt avtal innan det gamla löper ut.

Medlemmarna i Sveriges Lärares avtalsdelegation röstade under onsdagen ner SKR och Sobonas bud i avtalsförhandlingen.

Förbundsstyrelsen gick på delegationens linje.

– Sveriges Lärare tackar nej till budet, säger förhandlingschefen Mathias Åström, som inte vill kommentera detaljer i förslaget.

– Det var helheten som inte mötte förväntningarna, och behoven som finns ute på förskolor och skolor där situationen är tuff, säger han.

Nuvarande avtal löper på

Kraven från Sveriges Lärare i avtalsperiodens början har bland annat varit ett avtal som följer industrins märke på sammanlagt 7,4 procent i löneförhöjning för 2023 och 2024, inklusive kompensation för uteblivna höjningar under 2023.

Annat som lyfts i kraven är tid till planering respektive för- och efterarbete i förhållande till undervisningstiden, samt professionsutveckling.

Tills vidare löper det nuvarande avtalet på, medan en sonderingsperiod tar vid. Det gamla avtalet förlängs så länge det fortsatta arbetet pågår.  

– Man bedömer om det går att komma någon vart i förhållande till de positioner de respektive parterna har, går det till att komma till en punkt där den part som sa nej kan byta ett nej till ett ja?, säger Mathias Åström.

Kan bli medling

Kan du bedöma möjligheten att det blir så i det här fallet?

– Egentligen inte alls nu, säger han.

Om sonderingen inte ger resultat vidtar medling, där parterna bestämmer sig för vem som ska medla.

Det finns ingen bortre tidsgräns för hur länge förhandlingar kan pågå, det föregående avtalet förlängs successivt.

– Men förr eller senare behöver vi komma i avtal, säger Mathias Åström.

Hur ser du på en utgång där det blir strejk?

– Det där får vi ta ställning till vid ett nytt förslag, antingen genom förhandling eller genom medlare. Det återstår att se, säger Mathias Åström.

Avtalet – Sveriges Lärares viktigaste krav

Sveriges Lärares chefsförhandlare: Mathias Åström.

Löner

  • Uppvärdera lärares löner i relation till andra jämförbara yrkesgrupper.
  • Ett golv för löneutveckling ska införas som minst motsvarar industrins märke för både 2023 och 2024.
  • Lönestrukturen ska premiera erfarenhet – lärare ska inte behöva byta jobb för att höja lönen.
  • Lönetillägg vid graviditetspenning ska införas och karensavdraget vid sjukfrånvaro ska bort.

Professionsutveckling

  • Välkomna och implementera professionsprogrammet.
  • Ge behöriga lärare konti­nuerlig och relevant fortbildning och kompetensutveckling.
  • Utveckla arbetsorganisationen så att lärares kompetens och erfarenhet används ändamålsenligt.

Arbetsmiljö

  • Reglera förskollärares och lärares tid till planering samt för- och efterarbete. Det krävs både för god undervisning och för balans i vardagen.
  • Åtgärda obalansen mellan krav och förutsättningar. En god arbetsmiljö ger bra kvalitet – därför behöver det systematiska arbetsmiljöarbetet i högre grad integreras i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Parternas gemensamma satsning på friskare arbetsplatser måste göra skillnad på varje arbetsplats, vilket arbetsgivarna har det yttersta ansvaret för.

LÄS MER:

Avtalskampen – här är parternas viktigaste krav

Stor guide: Avtalsrörelsen – så funkar den

Åsa Fahlén: ”Lärare ska inte halka efter i lön”