”Så kan grundskolan ge unga viktiga kompetenser för framtiden”

Thérese Axelsson, lärare och grundskoleansvarig på Ung Företagsamhet framhäver vikten av entreprenörskap i grundskolan.

Entreprenöriellt lärande redan från grundskolan ger elever viktiga kompetenser för att möta en snabbt föränderlig framtid, därför är det viktigt att skolorna prioriterar det arbetet, skriver Thérese Axelsson, lärare och grundskoleansvarig på Ung Företagsamhet.

Hur kan vi rusta nästa generation för att navigera i takt med den snabba digitaliseringen och ständiga globala utmaningar?  Det är en av utgångsfrågorna under SETT-dagarna 16-18 april i Stockholm, Nordens ledande mötesplats inom innovativt och livslångt lärande. För oss på Ung Företagsamhet är ett svar givet: att låta eleverna utveckla sina entreprenöriella förmågor tidigt – redan i grundskolan. 

Lång erfarenhet av entreprenörskap

Sedan starten 1980 har Ung Företagsamhet utbildat cirka 600000 gymnasieelever i entreprenörskap genom UF-företagande, men vi har även de senaste 14 åren arbetat hårt med entreprenöriellt lärande i grundskolan.  

I dag finns vi på cirka hälften av Sveriges grundskolor där elever och lärare tar del av våra läromedel, som är kopplade till läroplanen, och utbildningar. 

Genom våra utbildningskoncept och läromedel för grundskolan får elever i tidig ålder exempelvis;

  • Komma på innovativa lösningar på faktiska problem hämtade från verkliga näringslivet där vi möjliggör samverkan mellan skola och arbetsliv.
  • Skapa hållbara samhällen och lära sig hur samhället är uppbyggt.
  • Lära sig om privatekonomi och arbetsmarknad.
  • Genomgående träna entrepreniöriella förmågor som kreativitet, samarbete, problemlösning, ta ansvar och gå från idé till handling. 

Ju tidigare desto större effekt

Forskning visar också att entreprenöriellt lärande ger elever ett ökat engagemang, ökad självsäkerhet och inre motivation. Dessutom visar forskning att ju tidigare elever från träna sina entreprenöriella förmågor – desto större effekter har det. 

Det handlar inte om att lära elever att bli företagare – utan mer företagsamma. Och företagsamma människor behövs i alla företag – oavsett om man startar dem själv eller blir anställd. 

Måste få en självklar plats

Enligt Skolverket ska arbetet med entreprenörskap löpa som en röd tråd genom hela skolgången – det förbereder eleverna för arbetslivet och skapar möjligheter till att vara aktiva samhällsmedborgare. Trots det ser vi att entreprenöriella lärandet många gånger riskerar att hamna mellan stolarna och inte får en självklar plats inom undervisningen. 

Självklart finns många utmaningar inom grundskolan och frågor som måste prioriteras, men vi anser att entreprenörskap och entrepreniöriella förmågor är en av dessa. Det rustar helt enkelt nästa generation med bättre kompetenser för att just kunna navigera i den snabba digitaliseringen och bland ständiga globala utmaningar. 

Thérese Axelsson, lärare och grundskoleansvarig på Ung Företagsamhet 

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte ViLärare.

Läs mer:

”Skolverkets styrning gör undervisningen lidande”

Rektorn: ”Våra elever döms till fattigdom”

SFI-läraren: Detta är vår ”thaimout”

Rektorn: ”Thaimout är värdefullt för elever och familjer”