Statlig utredning: Inför offentlighetsprincip i friskolor

En statlig utredning föreslår att de privata aktörerna ska jämställas med myndigheter vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen kan införas i friskolorna.
Det slår en statlig utredning fast.

I 30 år har friskolorna kunnat verka utan den insyn som gäller i kommunala skolor.

Det har bland annat inneburit att vårdnadshavare inte kunnat kontrollera om skolorna följer köreglerna eller om pengarna till friskolorna använts på rätt sätt.

I dag presenterade utredaren Ulrika Geijer den 600-sidiga luntan och drog sina slutsatser för skolminister Lotta Edholm (L): De privata aktörerna ska jämställas med myndigheter vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen.

Två lösningar

Ulrika Geijer föreslog två lösningar:

Låt friskolorna lyda under offentlighetsprincipen. Där finns lagstiftning och rättspraxis på redan på plats.

Nackdelen är att små friskolor kan drabbas av höga kostnader för administrationen.

Ett annat argument mot att införa offentlighetsprincipen är att friskolor är vinstdrivande som konkurrerar med varandra och därför behöver lyda under affärssekretess.

Enligt Ulrika Geijer är det inget problem.

Mildare insynsprincip

Det andra förslaget är en mildare insynsprincip.

Det skulle innebära att friskolorna inte behöver vara fulls så raska med att lämna ut handlingar eller diarieföra lika noggrant som offentlighetsprincipen kräver.

Nackdelen är att det skulle bli lättare för friskolorna att dölja information, enligt utredningen.

Dessutom kan det ta många år att få en sådan reglering på plats.

L: Enklaste vägen

Rätten att ta del av allmänna handlingar ska gälla också handlingar hos huvudmän för fristående skolor, förskolor och fritidshem, privat anordnad komvux samt utbildning i folkhögskolor. Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2026.

– Vi vet hur offentlighetsprincipen fungerar i Sverige och det är det enklaste sättet att lösa det på, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Samtidigt lämnar utredningen förslag om en så kallad insynsprincip, som inte går lika långt. Reglerna för friskolor skulle då inte bli lika hårda som för kommunala skolor.

Friskolor skulle i så fall inte behöva hantera en begäran om en offentlig handling lika skyndsamt eller diarieföra lika noggrant som kommunala skolor. Det skulle enligt utredningen göra det lättare för friskolor att dölja information.

I Tidöavtalet står att det behövs en ”insynsprincip” i fristående skolor.

S: Otillräcklig

– Insynsprincipen är alldeles otillräcklig. Den kommer aldrig att ge möjlighet att granska verksamheten på det sättet som en offentlighetsprincip gör, säger Åsa Westlund, utbildningspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

– Jag vill veta vart mina skattepengar går, säger partiledaren Magdalena Andersson.

I och med att Liberalerna svängde i frågan och nu vill se en offentlighetsprincip så finns det en majoritet i riksdagen för detta.

Lotta Edholm vill ändå försöka övertyga de andra Tidöpartierna, inte gå via riksdagen som man gjorde när oenighet fanns kring den nya könstillhörighetslagen.

– För vi har ett samarbete i regeringen naturligtvis, där vi kommer att diskutera den här frågan. Men Tidöpartierna är precis som Socialdemokraterna oerhört angelägna om att vi ska förbättra insynen, säger Lotta Edholm.

LÄS MER:

Regeringen backar om sekretess för friskolor