Regeringen backar om sekretess för friskolor

Skolminister Lotta Edholm (L) låter offentlighetsprincipen finnas kvar i Skolinformationsutredningen – men föreslår andra vägar.

Skolminister Lotta Edholm (L) vill se en insynsprincip som skyddar ”enskildas ekonomiska intressen och enskildas integritet”. Men trots tidigare besked om motsatsen finns offentlighetsprincipen kvar i Skolinformationsutredningen.

LÄS ÄVEN: Därför vill ministern inte ha offentlighetsprincip

I mitten av februari 2023 meddelar Lotta Edholm i en artikel i Altinget att offentlighetsprincipen för fristående skolor skulle strykas ur utredningen.

Ett av skälen hon anger är att det är svårt för små, fristående skolor att hantera administrationen. Något som föreningen Idéburna friskolor visserligen bekräftar – men ändå förespråkar.

Små friskolorna: ”Vi bör följa samma regler”

– Alla skolor finansieras ytterst av det svenska folket, sysslar med myndighetsutövning och är en del av det offentliga välfärdssystemet. Därför bör vi följa samma regler, säger Håkan Wiclander, ordförande, tidigare till Vi Lärare.

I dag publicerar regeringen tilläggsdirektiven, och det står klart att Lotta Edholm låter utredaren Ulrika Geijer gå vidare med offentlighetsprincipen som ett av alternativen i utredningen.

Ska skydda ekonomiska intressen

Bland annat ska utredaren föreslå vilka handlingar som ska skyddas av sekretess ”med hänsyn till enskildas ekonomiska intressen”, ge ett förslag på hur länge friskolor kan tvingas spara handlingar, samt också föreslå hur snabbt handlingar ska lämnas ut och vilka avgifter huvudmannen får ta ut. Utredaren ska också ge förslag på hur överklagen av sådana beslut ska ske.

Men regeringen går samtidigt vidare med sin insynsprincip, Skolinformationsutredningen ska utreda vad en sådan skulle innebära för fristående skolor, förskolor och fritidshem samt för kommunal vuxenutbildning på entreprenad.

”Korten på bordet”

Utredaren ska även föreslå lagförändringar som kan bli aktuella.

Lotta Edholm svarar på Vi Lärares frågor via mejl

Vad har fått er att ändra uppfattning?

– Jag har insett vikten av att båda förslagen utreds. Vi måste ta tag i de systematiska utmaningar som finns i friskolesektorn, där ett av behovet är bättre insyn och transparens.

– Regeringen ger därför Skolinformationsutredningen i uppdrag att utreda en insynsprincip samtidigt som uppdraget att analysera för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen kvarstår. Alla kort ska upp på bordet, vi behöver ett så brett underlag som möjligt när insynen friskolor nu ska ökas, skriver Lotta Edholm.

Varför framhärdar ni i att det är ett problem med offentlighetsprincipen för små skolor och kommuner. Hur tänker ni kring känsliga affärsuppgifter och sekretess kring dessa?

- Det är något utredningen får undersöka noga. Det är viktigt med så stor insyn som möjligt, skriver Edholm.

LÄS ÄVEN: Facket: ”Offentlighetsprincip en självklarhet”