Facket: ”Offentlighetsprincip en självklarhet”

Håkan Wiclander, Lotta Edholm (L), Johanna Jaara Åstrand.

Beskedet att regeringen hejdar utredningen av offentlighetsprincip på fristående skolor möts av blandade reaktioner.
– Varför kasta en stor del av det som redan gjorts i papperskorgen? frågar sig Sveriges Lärares ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Sveriges Lärare sågar regeringens beslut att hejda utredningen om offentlighetsprincip på friskolor för att i stället utreda en alternativ ”insynsprincip”. Samtidigt är Idéburna skolors riksförbund mer försiktiga i sin kritik.

– Det måste vara en självklarhet att meddelarfrihet och offentlighetsprincipen ska omfatta all offentligfinansierad verksamhet, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare.

Hon menar att beslutet i bästa fall är ett slöseri med tid och resurser.

– En väl utformad insynsprincip kan kanske fungera så länge den liknar offentlighetsprincipen, men varför kasta en stor del av det som redan gjorts i papperskorgen? Det vettiga vore ju att utredningen presenterar de redan utformade förslagen om offentlighetsprincip och statistikinsamling utöver det nya om insynsprincip, säger hon.

Alla skolor finansieras ytterst av det svenska folket.

Håkan Wiclander

Skolminister Lotta Edholm (L) motiverar beslutet med att offentlighetsprincipen inte är lämplig för små verksamheter med begränsade resurser till administration.

Idéburna skolors riksförbund företräder många av de mindre verksamheterna, men har länge ansett att offentlighetsprincipen bör gälla på friskolor.

– Alla skolor finansieras ytterst av det svenska folket, sysslar med myndighetsutövning och är en del av det offentliga välfärdssystemet. Därför bör vi följa samma regler, säger Håkan Wiclander, ordförande.

Trots det är han försiktig med att kritisera regeringens beslut att hejda utredningen. Samtidigt som han är positiv till offentlighetsprincipen i grunden har han också varnat just för att den administrativa bördan kan bli väldigt stor för de små skolorna.

– Regeringens ambition verkar ok. Min tolkning är att man ska hitta en modell som liknar de krav som ställs på offentliga skolor. Jag tänker att det kan vara klokt, säger han.

Detaljerna är ännu okända

Han påpekar också att det är just en tolkning av situationen, då han i nuläget inte vet mer än det han kunnat läsa i en enstaka nyhetsartikel.

– Vi har ju kvar vår principiella syn. Alla skolor tillhör ytterst svenska folket och sysslar med myndighetsutövning. Men det gäller att hitta tillämpningar av regelverken som fungerar.

Vad skillnaden mellan offentlighetsprincipen och den insynsprincip regeringen vill utreda är mer specifikt har utbildningsminister Lotta Edholm inget svar på.

– Jag utesluter inte några delar, men lagstiftningen måste fungera även för mindre skolor, svarar hon Vi Lärare via mejl.

Läs ÄVEN:

Lotta Edholm: Ingen offentlighetsprincip på friskolor

Kornhall: Är detta slutet på demokratin, Lotta Edholm?