Vad är det som händer?

Jag har precis fått en bok från tidningen Liberal debatt. Den heter ”Det öppna sinnelaget och dess fiender” och är skriven av Gina Gustavsson. På baksidan läser jag: ”Även i de mest liberala samhällen pågår en ständig dragkamp mellan öppenhet och slutenhet, och för att värna om individen och friheten måste vi slå vakt om det öppna sinnelaget”. Det är en bok skriven för att väcka debatt bland liberaler.

Öppenhet i den är bra och slutenhet dåligt.

Samtidigt ser jag att en liberal skolminister säger att offentlighetsprincipen inte ska gälla för friskolor.

Det är slutenhet.

Motiveringen är att små friskolor inte kan klara av att hantera offentlighetsprincipen. Problemet med det är bara att de som framför allt organiserar små friskolor, det vill säga de idéburna friskolorna – de vill att offentlighetsprincip ska gälla dem.

Däremot har de stora koncernerna via sin organisation drivit just det argumentet. Men de är egentligen emot öppenhet av helt andra skäl. De vill att deras uppgifter och verksamhet ska vara dold bakom aktiebolagens företagshemlighetsskydd. Av många anledningar. Då kan ingen syna dem när de berättar om hur bra de är. Ingen lokalpolitiker kan heller få insyn i att deras pengar flyttas från deras kommun till koncernens huvudkontor i Stockholm och ingen förälder granska om marknadsföringen från koncernernas skolor överhuvudtaget stämmer, med mera.

Jag kan se tydliga tecken på korruption.

Hur kan detta komma sig? En förklaring får vi naturligtvis om vi ser på hur Utbildningsdepartementet är bemannat. En av ministrarna kommer direkt från ett styrelseuppdrag för en aktiebolagsskola och som statssekreterare har hon en person som arbetat på Almega och Vårdföretagarna. Tittar vi sedan på hennes chef omger han sig med en stabschef som var PR-chef på Friskolornas riksförbund och en sakkunnig som haft uppdrag för Timbro.

Jag kan inte se hur skolministerns beslut på något sätt rimmar med en syn på en öppen liberal demokrati. Jag kan däremot se tydliga tecken på korruption.

Förstår Lotta Edholm vad hon gör? Vilka nya nivåer av (i det här fallet berättigat) politikerförakt hon riskerar att skapa? Är detta slutet på den öppna demokratin som vi känner den i Sverige? Är det skolkoncernerna som skriver svenska lagar. De har i alla fall total access till ministrarna.

Det är definitivt ännu en spik i kistan på Liberalerna som ett socialliberalt parti. De har visat sig vara ett parti som låter sig styras av Svenskt Näringsliv, skolkoncernernas lobbying och ett i delar infamöst Tidöavtal. Det är för sorgligt.

Kanske innebär det att vi kommer återvända till samtalet.

Ps. Också jag måste väl säga något om AI.

Jag fick en fråga efter en föreläsning för rektorer i Jönköping. Och jag såg ett alternativt sätt att se på riskerna – det kanske är en möjlighet.

Ja, AI innehåller mängder av risker. Vi kan inte lita på texter elever skriver. Men det kunde vi inte innan heller. Många, många av de stora hemarbeten svenska elever bedöms på författas med stor hjälp av deras föräldrar.

Om vi nu på allvar förstår att vi inte kan lita på texter som levereras digitalt kanske det innebär att vi kommer återvända till samtalet. Till de enkla kontrollfrågorna: Förstår du? Hur har du kommit fram till det? Till samtal som är lärande? Till mer rättvis bedömning och mer mänsklig undervisning?

Man kan alltid hoppas!

  • Per Kornhall är filosofie doktor, utbildad gymnasielärare, författare och debattör.