Lotta Edholm: Ingen offentlighetsprincip på friskolor

Skolminister Lotta Edholm (L) kommer inte att utreda offentlighetsprincip för friskolor. Foto: Bildbyrån

Det blir Tidöavtalets skrivelser som gäller för Skolinformationsutredningen. Det innebär att frågan om offentlighetsprincip ersätts med en insynsprincip, enligt Altinget.

LÄS ÄVEN: Juristen: Statistiken släckt i flera månader

Skolinformationsutredningen tillsattes för att lösa problemet som uppstod när SCB släckte statistik om fristående skolor. Fram till 1 juli 2023 gäller tillfälliga, sekretessbrytande regler.

Utredningen som leds av Ulrika Geijer skulle bland annat ge förslag på offentlighetsprincip för friskolor.

Efter en intervju med utredaren kan Altinget konstatera att uppdraget om offentlighetsprincip ersätts med en insynsprincip.

Motivet: För svårt för små skolor

Lagrådet slog 2018 fast att offentlighetsprincipen även bör gälla friskolor.

Men motiveringen är enligt Tidöavtalet att offentlighetsprincipen är för svår att hantera för mindre friskolor, men att insynsprincipen ska bli en motsvarighet.

Trots detta är Sveriges idéburna friskolor, där de flesta medlemmarna företräder små skolor, positiva till offentlighetsprincipen.

Skolminister Lotta Edholm menar ändå att det finns skäl att se över alternativ.

De idéburna friskolorna vill ha offentlighetsprincip. Därmed verkar argumentet om att det är svårt för små skolor att falla. Kan vi få ett ärligt svar på frågan varför offentlighetsprincip är dåligt?

– Jag är övertygad om att vi vill samma sak. Medborgarna har rätt att veta vad våra skattepengar går till, insynen behöver öka drastiskt. Innebär det samma krav på skyndsamhet hos en stor skolkoncern som en liten byskola? Det är frågor som man behöver titta på i nära dialog med de små friskolorna, svarar hon Vi Lärare via mejl.

Frågan om vad skillnaden mellan offentlighetsprincip och insynsprincip saknar också svar.

Offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad och långtgående, en demokratisk fråga. Exakt vad är en insynsprincip? Vilka delar av offentlighetsprincipen innehåller den inte?

– Jag utesluter inte några delar, men lagstiftningen måste fungera även för mindre skolor. Insynen i friskolorna måste öka. Föräldrar, lärare, ja alla medborgare, ska kunna veta vad våra skattepengar går till. Insynen behöver inte bara öka i det pedagogiska, utan även det juridiska och ekonomiska, skriver Lotta Edholm i ett mejl. 

Nu förlängs utredningstiden från den 31 mars 2023 till den 31 maj.

Om utredningen även omfattar förskolan är ännu inte avgjort.