Efter fackets seger: ”Glad att vi tog striden”

Skyddsombudet Hans Gunnerdal är glad över att Arbetsmiljöverket går på Sveriges Lärares linje och kräver åtgärder på kommunens skolor för att förbättra arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket har tröttnat på de styrande i Skurup:
– Sätt igång nu och redovisa hur ni tänker förbättra arbetsmiljön i skolorna senast sista juni, annars blir det vite!

Sveriges Lärares huvudskyddsombud i Skurup, Hans Gunnerdal, tog hem segern mot kommunen.

– Vi vann, säger Hans Gunnerdal. Vi gjorde det! Jag är så glad att vi tog striden med kommunen om detta och att Arbetsmiljöverket delar vår syn. Vår arbetsmiljö har varit under all kritik länge trots att vi slagit larm många gånger.

Kommunen som fortfarande hävdar att det inte finns några indikationer på problem med arbetsmiljön i skolorna ville skjuta på arbetet fram till sista oktober. Men det duger inte, menar Arbetsmiljöverket som gjort en inspektion på plats och konstaterat att situationen kräver skyndsamhet.

En tydlig kravlista

Arbetsmiljöverket kräver nu att skol- och utbildningsförvaltningen i Skurup senast den 30 juni undersöker arbetsbelastningen för alla arbetstagare på alla kommunens skolor och förskolor. Annars väntar vite på 150 000 kronor.

Arbetsmiljöverkets kravlista på kommunen är mycket tydlig:

  • Bedöm riskerna att för att någon kan drabbas av ohälsa eller olycksfall.
  • Dokumentera skriftligt om riskerna är allvarliga eller inte.
  • Vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa/olycksfall.

Målet: att åtgärderna ska leda till minskade krav i arbetet och eller till att resurser för arbetet tillförs.

”Kan göra stor skillnad”

Sådant som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan där det ska framgå:

  • När åtgärderna ska vara genomförda.
  • Vem som är ansvarig.
  • När resultatet av genomförda åtgärder ska kontrolleras.

Dessutom ska berörda arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka under arbetets gång.

– Det kan göra stor skillnad, säger Hans Gunnerdal och beskriver den nuvarande samverkansmodellen som undermålig där skyddsombud informeras i sista stund med inga eller mycket små möjligheter att påverka.

Kommunen ska lösa upgiften

Lena Planken, förvaltningschef för skol- och utbildningsförvaltningen i Skurup förhåller sig pragmatisk till toppstyrningen från Arbetsmiljöverket.

– Våra tidigare undersökningar har inte visat på något utbrett arbetsmiljöproblem och vi har inte heller haft några skenande sjukskrivningstal. Nu har vi fått en uppgift av Arbetsmiljöverket och då gör vi förstås den.

– Den fördjupade undersökningen får visa vilka eventuella behov det finns för att säkerställa att arbetsmiljön är bra och inte är ett hot mot medarbetarnas hälsa. Vi har tjuvstartat med arbetet och en enkät som mäter upplevelsen av arbetsmiljön på individnivå och ambitionen är att skicka ut den vecka 15. Resultatet är det viktigaste.

LÄS MER:

Efter hot och våld – facket överväger skyddsstopp

Skurup: Tvingas bryta mot arbetstidslagen