Skurup: Tvingas bryta mot arbetstidslagen

Göran Karlsson är lärare i trä- och metallslöjd och ordförande för Sverige Lärare i Skurup.

Inför höstterminen skar Skurups kommun ner på antalet anställda inom förskola, fritidshem och skola.
– Det har signalerats att neddragningarna kommer att fortsätta även under nästa år, säger Göran Karlsson som är lärare i trä- och metallslöjd och ordförande för Sverige Lärare i Skurup.

Det sparas bland annat genom att i budgeten inte full ut tar hänsyn till de faktiska löne- och kostnadsökningarna och via så kallade effektiviseringskrav.

– Färre personer ska göra mer. Det blir större barngrupper och klasser. Det tas bort resurser och assistenter för barn/elever i behov av särskilt stöd. Resurspersonal, assistenter, specialpedagoger och speciallärare används som vikarier.

– Kollegor inom förskola, fritidshem och skola känner en ökad arbetsbelastning, stress, oro, trötthet, och känsla av otillräcklighet som kan leda till ohälsa och sjukdom. Flera funderar på att byta karriär. En del har redan sagt upp sig.

– Det finns en stark oro för att det kommer att bli en ohållbar situation framöver. För att rädda en kaotisk arbetssituation när kollegor är frånvarande känner man sig tvingad att bryta mot arbetstidslagen.

Johan Bolinder (M), kommunstyrelsens ordförande:

– Vi har en utökad budget för skolan innevarande år samt även för 2024.

Fakta Skurup
Antal invånare: 16 731.
Kommunalskatt: 20,42.
Behörighet till gymnasiet (avgångsbetyg åk 9 år 2022): 82,3 %.
Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (grundskolan läsåret 2022/2023, heltidstjänster): 69,0 %.
Elever per lärare i grundskolan 2022/2023: 11,5.
Elever åk 7–9 per syv: 560,0.
Andel med förskollärarlegitimation (heltidstjänster) år 2022: 46 %.
Antal barn i förskolan per förskollärarlegitimation (heltidstjänster): 11,1.
 
Uppgifterna avser kommunen som geografiskt område. Källa: Skolverket och SCB.