Efter hot och våld – facket överväger skyddsstopp

Huvudskyddsombudet Hans Gunnerdal och Sveriges Lärares lokale ordförande Göran Karlsson beskriver en arbetsmiljö som försämrats år för år i Skurup.

Hot, våld och kränkningar har blivit ett dagligt inslag i Skurups skolor, enligt facket.
Nu överväger de alla alternativ för att få ordning på situationen – även skyddsstopp.
– Det finns fara för liv och hälsa, säger huvudskyddsombudet Hans Gunnerdal.

Skolchefen Lena Planken har mottagit en begäran om arbetsmiljöåtgärd från facket. Om hennes svar inte anses tillfredställande kallas Arbetsmiljöverket in. Skolchefens första respons på kravet om en åtgärdsplan var inte vad facket hoppats på. Hon ansåg att kritiken var för generaliserande och svepande och skickade tillbaka den.

– Det är risk för liv och hälsa. Kränkningar, hot och våld sker mellan elever och mellan elever och lärare. Man följer varken skollagen eller arbetsmiljölagarna. Det går inte erbjuda alla elever en likvärdig skola i den här miljön. Det är djupt bekymmersamt. Eftersom de styrande inte lyssnar på oss krävs det sannolikt att Arbetsmiljöverket ger sin syn på saken, säger Hans Gunnerdal.

Överväger att lämna yrket

Facket hävdar att personalen blir sjuk och nedstämd till den grad att de överväger att lämna yrket men enligt skolchefen i Skurup stämmer inte det.

– Vi har gjort en medarbetarundersökning med hjälp av Entergate och inget negativt sticker ut i den enkäten, säger Lena Planken.

Huvudskyddsombudet Hans Gunnerdal och Sveriges Lärares lokale ordförande Göran Karlsson beskriver en arbetsmiljö som försämrats år för år och som nu, enligt dem, inte kan bli värre.

– Situationen är ohållbar. Det har blivit sämre till en nivå där det är svårt att se att det ens kan bli värre. Arbetsmiljön är skadlig och leder till långtidssjukskrivningar och många känner bara hopplöshet. De ser ingen framtid inom yrket och pratar om att hoppa av och göra något helt annat, säger Göran Karlsson.

Skolchefen: Stämmer inte 

Den beskrivningen stämmer inte heller enligt skolchefen som tvärtom hävdar att sjuktalen, såväl korttids- som långtidssjukrivningarna har blivit bättre.

Den huvudsakliga anledningen till den uppkomna situationen är brist på personal, enligt facket. Hårt pressade lärare – och rektorer – som inte längre mäktar med att följa varken skollagar eller arbetsmiljölagar.

– Vi har ingen brist på tavelsuddar eller skrivbord, det är inte där problemet ligger. Vi har brist på personal. Undervisningstiden har ökat samtidigt som dokumentationskravet ökat liksom antalet elever med särskilda behov. Det är ett haveri som påminner om hur de hade det i Kiruna för något år sedan och som ledde till skyddsombudet stoppade arbetet, säger Hans Gunnerdal.

Irriterade rektorer

Den pressade arbetssituationen slår både uppåt och nedåt, hävdar facket. Eleverna blir utåtagerande när de inte får den uppmärksamhet som de behöver för att hänga med.

I Skurup används ett digitalt rapporteringssystem för avvikelser och incidenter (KIA) som alla lärare uppmanas att använda. Men det skapar nya problem. Redan pressade rektorer påstås bli irriterade.

– Om en lärare anmäler att en elev varit utåtagerande och hotfull ifrågasätts lärarens kompetens på en del av skolorna. En förstelärare sätts in som observatör på lektionerna för att bevaka hur läraren sköter sitt jobb, om anledningen till att eleven varit stökig är bristande kompetens hos läraren, säger Hans Gunnerdal.

Lönen påverkar betygen

Det sägs att det prestationsbaserade lönesystemet gör att lärare undviker att anmäla problem eftersom det finns en oro att det kan påverka deras löneutveckling negativt.

– Lärare är rädda att bli stämplade som dåliga eftersom det kommer att försämra förhandlingsläget vid lönerevisionen. Det kanske inte är så, men känslan hos lärarna är att det finns en risk, säger Göran Karlsson.

Lönesystemet har även påverkat betygen.

– Många låter bli att dela ut F i betyg eftersom det kan slå tillbaka mot dem själva vid nästa lönesamtal, säger Hans Gunnerdal.

”Naturligtvis jätteolyckligt”

Att lärare påstås undvika att anmäla kränkningar för att inte framstå som dåliga eftersom känslan är att det kan påverka lönen i framtiden är ny information för skolchefen Lena Planken. 

– Det har jag aldrig hört talas om. Det är naturligtvis jätteolyckligt om de upplever det så. Hemskt. Alla ska känna att de kan anmäla i KIA.

Trots att facket har påtalat bristerna för politiker och tjänstemän vid flera tillfällen har reaktionen alltid varit densamma, enligt Hans Gunnerdal och Göran Karlsson: ”Det hade vi ingen aning om.”

– Nu ser vi över alla tillgängliga möjligheter för att komma tillrätta med situationen – inklusive skyddsstopp, säger Hans Gunnerdal.

På gränsen till desperata fackliga representanter överväger alla möjligheter för att komma tillrätta med vad de anser är en ohållbar situation. Även skyddsstopp. Hur ställer du dig till det?

– Jag vet inte om min och fackets syn på verksamheten är olika. Jag har bett de fackliga att specificera sig i sin kritik och ange vad man önskar sig för att förbättra situationen inom befintlig budget.

LÄS MER:

Larmet: 200 skolor kan tvingas stänga

Bomber och våld mot lärare – facket stänger skolan

Efter kaoset – krisskolan riskerar statligt övertagande